Conducerea Guvernului şi Parlamentului, dar și instituțiile subordonate acestora, s-au întrunit ieri seara în ședința Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit. Principalul subiect discutat a fost legat de crearea platformei inter-instituționale pentru monitorizarea şi controlul fraudei bancare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, participanții au examinat situaţia privind frauda bancară şi au efectuat un schimb de opinii privind posibilitățile de intensificare a cooperării inter-instituționale în vederea eficientizării recuperării mijloacelor financiare. În context, lichidatorii celor trei bănci aflate în proces de lichidare au prezentat informații despre recuperarea activelor şi dificultățile pe care le întâmpină în acest proces, inclusiv litigiile în instanță. Totodată, conducătorii organelor de drept au comunicat despre progresele înregistrate în investigațiile efectuate.

Un alt subiect abordat la ședință vizează lansarea unei platforme inter-instituționale pentru monitorizarea și controlul asupra statutului investigației fraudei bancare și recuperarea activelor fraudate, atât la nivel naţional, cât şi internațional (Kroll), în contextul realizării acțiunii prevăzute în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare, semnată de Guvern şi Parlament pe 5 iulie curent. 

Astfel, platforma inter-instituțională va fi creată în baza Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit, din care urmează să facă parte Parlamentul, Guvernul, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie, Comisia Națională a Pieței Financiare, dar şi alte instituţii care vor colabora în vederea gestionării eficiente a consecințelor fraudei bancare, precum şi a recuperării activelor, atât pe intern, cât și pe extern.

Comitetul permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit a fost instituit la inițiativa prim-ministrului și reprezintă o platformă de discuţie, care are sarcina de a asigura interacțiunea între instituțiile statului în vederea gestionării eficiente și operative a cazurilor de interes social sporit.