Peste două milioane lei este sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenţei pentru trei companii implicate în trucarea unei licitații organizate și desfășurate de ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD).

Potrivit Consiliului Concurenţei este vorba de firmele Ecosem Grup SRL (controlată şi administrată de Minodora şi Andrian Rucan), Irinda Prim SRL (proprietar şi administrator Igor Galeamov) și Litarcom SRL (proprietar şi administrator Liviu Jitari), care au avut o înțelegere de cartel în cadrul licitației din septembrie 2014 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului public de acces spre satul Doltu din raionul Făleşti.

S-au înţeles la preţ

Din decizia autorităţii rezultă că cele trei companii au mimat concurența în cadrul procedurii de licitație și la majorarea artificială a prețurilor cu aproximativ 27% (de circa 2,3 milioane lei fără TVA, sau de 2,75-2,76 milioane cu TVA) ceea ce a dus la anularea rezultatelor. În consecinţă a fost organizată o altă licitaţie câştigată de SA Drumuri Bălți și ofertarea unui preț de 1,63 de milioane fără TVA şi de 1,96 milioane lei - cu TVA.

„Astfel, din analiza probatoriului aferent investigaţiei, se conchide existența unui acord anticoncurențial prin participarea cu oferte trucate ale întreprinderilor Litarcom SRL, SC Ecosem Grup SRL și SC Irinda Prim SRL la procedura de achiziţie publică organizată de Administrația de Stat a Drumurilor nr. 14/01840 din 23.09.2014 prin schimbul de informații strategice referitoare la prețurile ofertate și participarea nemijlocită a întreprinderilor la procedura vizată", se arată în decizia Consiliului Concurenţei.

Totodată, acolo se precizează că la baza susținerii între Litarcom SRL, SC Ecosem Grup SRL și SC Irinda Prim SRL a fost realizat un schimb de informații strategice, stau documentele şi probele ridicate de la inspecția efectuată la 15.12.2016, dar şi mărturiile unor manageri ale companiilor.

Amendă mai mare decât valoarea lucrărilor trucate

„Întreprinderile Litarcom SRL, SC Ecosem Grup SRL și SC Irinda Prim SRL au încheiat un acord anticoncurențial orizontal de tip cartel dur în cadrul procedurii nr.14/01840 din 23.09.2014 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului public cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic L 284.2, drum de acces spre s. Doltu, fapt pentru care au fost aplicate următoarele amenzi: Ecosem Grup SRL - 5.032,16 lei, Irinda Prim SRL - 917.749,97 lei și Litarcom SRL- 1.099.429,01 lei.

Potrivit art. 72 alin. (3) lit. c) al Legii concurenței, fapta se încadrează la încălcările de gravitate mare pentru care nivelul de bază al amenzii se stabilește în cuantum de la 2% până la 4% din cifra totală de afaceri din anul anterior sancționării. Pentru că Irinda Prim a colaborat cu ancheta, firma a beneficiat de o reducere de 10-25% din valoarea de bază determinată.

În schimb în cazul Litarcom Consiliul Concurenţei a stabilit „drept circumstanță agravantă ... rolul de conducător al acordului anticoncurențial de tip cartel dur dintre Litarcom SRL, Ecosem Grup SRL și SC Irinda Prim SRL, fapt probat prin (...)".

„Astfel, în corespundere cu prevederile art. 73 alin. (2) lit. d) din Legea concurenței, urmează să fie aplicată o majorare de 10% din nivelul de bază determinat pentru Litarcom" se arată în decizia instituţiei.

Amenda stabilită urmează să fie achitată în decurs de 60 zile în bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile legislației în domeniul concurenței sunt interzise, orice acorduri între întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi, orice decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi orice practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia.

Sursa: Mold-street.com