Delegaţia UE în Republica Moldova împreună cu Statele Membre şi Elveţia au prezentat astăzi Guvernului Republicii Moldova Raportul comun de analiză. Raportul reprezintă sursa de referinţă principală pentru planificarea asistenţei viitoare pentru Republica Moldova din partea UE în perioada 2017-2020.

Documentul descrie în detaliu situaţia din Republica Moldova în treisprezece sectoare, accentuând prioritățile principale de dezvoltare ce urmează a fi rezolvate. Raportul de Analiză Comună identifică provocările principale la adresa dezvoltării Republicii Moldova, inclusiv buna guvernare, justiţie şi afaceri interne, economia şi sectorul financiar. UE, Statele Membre și Elveția sunt gata să susţină Republica Moldova în abordarea acestor provocări, cu obiectivul de a oferi rezultate tangibile şi vizibile pentru populaţie.

Această analiză reprezintă prima fază a procesului de Programare comună în Republica Moldova, care a început în anul 2015. Raportul Comun de Analiza este rezultatul muncii colective a Delegaţiei UE în Republica Moldova şi a Statelor Membre şi Elveţiei. Guvernul Republicii Moldova, Partenerii de dezvoltare, Societatea civilă şi alţi factori de decizie au fost consultaţi şi au contribuit la acest exerciţiu destinat în primul rând avansării parteneriatului nostru strategic spre beneficiul populației din Republica Moldova.