Perspectivele dezvoltării industriei IT în Republica Moldova, dar și aspectele generale ale lansării activității parcurilor pentru tehnologia informației au fost discutate în cadrul Business-forumului Gov4ICTorganizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, prin care autoritățile și-au propus să inițieze procesul de creare a parcurilor IT.

Potrivit Monitorului fiscal, crearea parcurilor IT este un obiectiv prioritar pentru Guvern, a menționat prim-ministrul Pavel Filip, prezent la eveniment, care s-a referit la etapa de planificare și elaborare a Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, precum și la obiectivele Strategiei Moldova Digitală 2020 și a Strategiei pentru sporirea competitivității industriei IT. 

Prin aprobarea Legii cu privire la parcurile IT și prin crearea acestora, virtuale sau fizice, Republica Moldova pășește ferm și rapid în epoca informațională. Acesta este un proiect foarte important, care a avut un parcurs lung, cu discuții și impliacarea partenerilor de dezvoltare și a companiilor din domeniu, a menționat prim-ministrul, care, de altfel, a fost ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în perioada când a fost conceput proiectul.

Povara fiscală nu este unica problemă cu care se confruntă oamenii de afaceri, mai există obiectivitatea aplicării legislației, eliminarea corupției, elementul birocrație. Anume pentru eliminarea acestora a fost lansată ideea aplicării unui impozit unic de 7% din vânzări în cadrul parcurilor IT, a mai menționat Pavel Filip.

Ministerul Economiei și Infrastructurii va depune tot efortul pentru dezvoltarea sectorului IT și va duce mai departe portofoliul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în domeniul dat, a dat asigurări viceprim-ministrul, Ministrul Economiei și Infrastructurii,Octavian Calmâc

Ministerul va fi aproape de sectorul IT, va dezvolta politici, instrumente și abordări inovative. Suntem disponibili să recepționăm toate dosarele și ideile sectorului privat privind crearea primului parc IT, a mai menționat Octavian Calmâc. 

Tot în acest context, ministrul a prezentat și cifrele de afaceri ale sectorului în perioada 2011-2016. Astfel, în anul 2011 valoarea veniturilor sectorului a constituit 1,3 mlrd lei, iar în anul 2016 cifrele s-au dublat, ajungând la 2,6 mlrd lei. Oficialul a menționat că, deși, este o creștere nesemnificativă, acest domeniu are un potențial destul de mare în țara noastră, dat fiind contextul geografic favorabil, resursele umane, dar și interesul investitorilor. 

Pe de altă parte, companiile din domeniul IT au mulțumit autorităților pentru regimul fiscal facilitar ce va fi aplicat, dar a venit și cu propuneri de îmbunătățire, cum ar fi crearea unui consiliu național în domeniul IT, revizuirea categoriilor de informații ce urmează a fi prezentate de rezidenți administratorului parcului IT, o evaluare amplă a activității parcurilor după o perioadă-pilot etc. 

De asemenea, reprezentanții companiilor IT și viitorii rezidenți ai parcurilor au avut ocazia să afle care sunt activitățile principale ce pot fi desfășurate în cadrul unui parc IT. Acestea sunt: 

— activităţi de realizare a soft-ului la comandă
— activităţi de editare a jocurilor de calculator
— activităţi de editare a altor produse software
— activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
— prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe, activităţi ale portalurilor web 
— activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei.


Asociația Companiilor din domeniul TIC își propune să lanseze un parc IT pentru membrii săi – peste 45 de companii, a declarat Președintele Asociației, Irina Străjescu, referindu-se la modificările recente ale legislației ce țin de dezvoltarea domeniului și la beneficiile acestora.

În cadrul forumului dedicat demarării procesului de creare a parcurilor IT au avut loc prezentări tehnice din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, referitoare la aspectele importante ce țin de funcționarea parcurilor IT, dar și de aplicarea impozitului unic de 7% pentru rezidenții parcurilor. 

Evenimentul a avut ca scop sensibilizarea companiilor de a crea parcuri IT. Pentru aceasta este nevoie de două documente – o cerere adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii, în care să fie indicat scopul creării parcului, orientarea funcțională a acestuia, precum și activitățile ce vor fi desfășurate în parc, dar și de un studiu de fezabilitate privind crearea parcului, cu descrierea conceptului acestuia, a informat Vitalie Tarlev

Parcul IT va fi creat printr-o Hotărâre de Guvern și va fi condus de un administrator, ca în cazul Zonelor Economice Libere, a mai anunțat oficialul.