15 august 2016 este ultima zi, prevăzută de legislația în vigoare, în care contribuabilii pot achita prima rată a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferente perioadei fiscale a anului 2017, transmite Serviciul Fiscal de Stat într-un comunicat de presă.

Precizăm că, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întârziere se vor aplica penalități.

Pentru informații suplimentare, urmează să vă adresați Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil sau la numărul 080001525 (apel gratuit).