Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul Legii privind activitatea băncilor, care va substitui actuala Lege a instituţiilor financiare. Documentul transpune standardele şi practicile internaţionale aferente procesului de licenţiere, reglementare şi supraveghere efectuată de Banca Naţională a Moldovei și menţine în același timp prevederile legale elaborate şi adoptate în conformitate cu recomandările Fondului Monetar Internațional.

Noua lege va permite dezvoltarea unor instrumente de supraveghere eficiente de prevenire şi minimizare a unor eventuale deficienţe în activitatea băncilor la etape incipiente, astfel asigurând stabilitatea sectorului bancar şi protejarea intereselor deponenţilor.

În particular, este prevăzută extinderea drepturilor şi atribuţiilor Băncii Naţionale a Moldovei în procesul de evaluare şi supraveghere a băncilor, inclusiv mărirea şi diversificarea sancţiunilor aplicate băncilor.

Băncile comerciale vor primi licențe după alte reguli emise de Banca Națională a Moldovei (BNM). Prin urmare, instituțiile bancare din R. Moldova, care dețin o licență de activitate eliberată de BNM, vor trebui ca, în termen de cinci luni, de la intrarea în vigoare a noii legi, să solicite eliberarea unei licențe noi și a copiilor autorizate de pe licență pentru sucursale.

BNM va reperfecta licențele în momentul prezentării originalului licențelor deținute, iar copiile autorizațiilor de pe licență – în termen de trei zile. La fel, instituțiile bancare vor trebui să identifice persoanele care dețin funcții-cheie și vor prezenta seturi de acte pentru aprobare sau notificare.

Băncile comerciale din R. Moldova  nu vor primi licențe de activitate din partea BNM, dacă nu vor dispune de un nivel al capitalului inițial, cel puțin egal cu nivelul minim stabilit de BNM. Acesta nu poate fi mai mic decât 100 de milioane de lei. BNM va acorda licență unei bănci doar dacă în structurile de conducere ale acesteia vor fi cel puțin trei persoane fizice. La fel, BNM va acorda licență, doar dacă banca va prezenta informația în privința identității acționarilor, direcți sau indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi, persoanele fizice sau juridice, care vor avea dețineri calificate.

De asemenea, o altă noutate a documentului este că se reglementează, la nivel legislativ, tratamentul prudențial a diferitor riscuri, de credit, de piață, operațional etc., pentru calculul expunerilor ponderate la risc. Anterior, doar riscul de credit era luat în calcul.

Pentru a asigura realizarea eficientă a competenţelor supraveghetorului şi consolidarea guvernanței corporative în bănci, proiectul legii dispune unele derogări de la Legea privind societăţile pe acţiuni, referitoare la atribuţiile adunării generale a acţionarilor, ale consiliului şi organului executiv, precum şi excluderea comisiilor de cenzori din lista organelor de control ale băncilor.

Totodată, sunt incluse concepte şi noţiuni noi, printre care modificarea ca sens a noţiunilor de „filială” şi „sucursală”.

Proiectul Legii privind activitatea băncilor a fost elaborat în cadrul proiectului de twinning finanţat de Uniunea Europeană.