Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a finalizat procedura de desemnare a S.R.L. „Vestmoldtransgaz” în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, începând cu 19 septembrie, ora 00.00, compania S.R.L. „Vestmoldtransgaz” este responsabilă de gestionarea și funcționarea corespunzătoare a infrastructurii de transport a gazelor naturale, iar S.R.L. „Moldovatransgaz” va acorda serviciile de mentenanță necesare.

Potrivit unui comunicat de presă al ANRE, în cadrul ședinței din 18 septembrie a Consiliului de Administrație a fost aprobat Contractul de mentenanță a rețelelor de transport al gazelor naturale nr. 25/23 din 18.09.2023 încheiat între S.R.L. „Moldovatransgaz” și S.R.L. „Vestmoldtransgaz”.

Totodată, a fost aprobat Contractul de operare tehnică nr. 26/23 din 18.09.2023 privind asigurarea operării tehnice a rețelei de transport gaze naturale gestionate de S.R.L. „Vestmoldtransgaz” și a rețelei de transport gaze naturale gestionate de S.R.L. „Moldovatransgaz”, cu excepția prevederilor financiare, care vor fi aprobate printr-o hotărâre separată.

Hotărârile ANRE stipulează că, în cazul intervenției unor modificări legislative sau a unor circumstanțe de ordin juridic, tehnic sau economic imprevizibile la momentul încheierii Contractelor, care vor impune necesitatea aducerii în concordanță a clauzelor contractuale, Agenția va solicita părților, indiferent de voința acestora, modificarea Contractelor în conformitate cu situația de fapt și de drept survenită.

În final, Consiliul de Administrație a retras licența eliberată S.R.L. „Moldovatransgaz” pentru activitatea de transport al gazelor naturale. Potrivit Legii nr. 108/2016 (art. 17 alin. (1) și alin. (2) lit. j), nerespectarea de către titularul de licenţă a cerinţelor legale privind separarea, independenţa şi/sau certificarea operatorului sistemului de transport, servește drept temei pentru retragerea licenței, printr-o hotărâre emisă direct de către Agenție.

Astfel, ANRE a finalizat procesul juridic de desemnare provizorie a S.R.L. „Vestmoldtransgaz” în calitate de operator al sistemului de transport (OST) al gazelor naturale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.