Peste un miliard de lei au fost rambursați până acum din creditul de urgență, oferit de Banca Națională a Moldovei (BNM) celor trei bănci în curs de lichidare, Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) și Unibank (UB).

Potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului de Finanțe, până la 1 iunie 2017, au fost rambursați peste 1 miliard 2 milioane și 280 mii lei din creditul de urgență, oferit pentru BEM, BS și UB.

În decursul lunii mai, au fost rambursate aproximativ 12 de milioane lei de către cele trei bănci din Republica Moldova, aflate, acum, în proces de lichidare.

În total, Banca de Economii a întors din creditul de urgență - 301,84 milioane lei, Banca Socială -  402,84 milioane, iar Unibank - 297,60 milioane. 

----- Timp de 11 luni - de când a fost publicat acest contor online - au fost întoarse aproximativ 330,28 de milioane de lei, la început fiind afișată suma totală de 672 milioane.

Ținem să precizăm că potrivit legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea, sta­tul urmea­ză să întoar­că Băn­cii Naţio­na­le, timp de 25 de ani, suma de 13,58 mili­ar­de de lei. În pri­mii 10 ani, sume­le sunt mult mai mici decât cele pe care sta­tul va tre­bui să le depună în con­tu­ri­le BNM în ulti­mii 10 ani. În pri­mul an, sta­tul trebuie să plă­teas­că 50 de mili­oa­ne şi o dobân­dă de 1,4%. Însă în ulti­mii ani rate­le ating cifra de 900 de mili­oa­ne şi chiar 1.05 mili­ar­de - în ulti­mul an. Înce­pând cu al 10-lea an de ram­bu­r­sa­re, oda­tă cu sume­le, cre­ş­te şi rata nomi­na­lă a dobân­zii anu­a­le până la 5,3%.