Treptat vor fi introduse și interdicții cu privire la vânzarea de noi echipamente, cum ar fi anumite categorii de frigidere și congelatoare, sisteme de climatizare, spume și aerosoli care conțin gaze F, în cazul în care există alternative mai sigure și mai puțin poluante. Prevederea se conține în legea care reglementează introducerea pe piață a produselor și echipamentelor ce conțin gaze fluorurate cu potențial înalt de încălzire globală, votată de Parlament în lectura a doua.

Legea stabilește un cadru normativ pentru punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice și de protecție a mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze floururate cu efect de seră (gaze F). Grupa cea mai răspândită de gaze fluorurate o constituie hidrofluorcarburile (HFC), care sunt utilizate preponderent ca agenți de refrigerare în echipamentele frigorifice, de climatizare și pompe de căldură.

Documentul prevede măsurile de izolare, utilizare, recuperare și eliminare a gazelor F, precum și limitele cantitative pentru introducerea pe piață a hidroflourcarburilor.

Proiectul mai prevede reducerea treptată a cantităților importate de hidrofluorcarburi. Treptat vor fi introduse și interdicții cu privire la vânzarea de noi echipamente, cum ar fi anumite categorii de frigidere și congelatoare, sisteme de climatizare, spume și aerosoli care conțin gaze F, în cazul în care există alternative mai sigure și mai puțin poluante.

Agenția de Mediu este autoritatea responsabilă de emiterea autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul și tranzitul fiecărui lot de gaze floururate cu efect de seră, precum și pentru produsele și echipamentele care conțin astfel de gaze.

Întreprinderile vor fi obligate să raporteze anual cantitățile de gaze F produse, importate, exportate și distruse, precum și modul de utilizare a acestora.

Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră a fost elaborat de Ministerul Mediului și își propune armonizarea legislației naționale la prevederile legislației UE în domeniul politicilor climatice.

Proiectul a fost susținut cu votul a 54 de deputați.