Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis stabilirea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 17% anual, fiind în scădere cu 3%. Totodată, s-a decis stabilirea ratelor de dobândă la creditele și depozitele overnight: la nivelul de 19% și, respectiv, 15% - în ambele cazuri diminuarea fiind de 3%. Despre acest lucru a anunțat în cadrul ședinței de azi guvernatorul BNM, Octavian Armașu.

Această decizie este adoptată din perspectiva asigurării continuității măsurilor stimulatoare în contextul ciclului de relaxare a politicii monetare început la sfârșitul anului precedent pe fondul unor premise întemeiate asociate continuării unui cadru macroeconomic dezinflaționist”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei într-o conferință de presă.

Potrivit lui, decizia respectivă este condiționată de confirmarea veridicității prognozei BNM din luna octombrie 2022 și de perspectivele de decelerare a inflației anuale sub impactul unor presiuni dezinflaționiste pronunțate din partea cererii interne și externe. De asemenea, este vorba și despre un impuls fiscal neutru, validat și de prognoza curentă.

Conform prognozei curente, rata anuală a inflației va avea o tendință descendentă rapidă pe parcursul anului curentă, revenind în intervalul de variație a țintei în trimestrul doi al anului 2024 și unde se va menține până la sfârșitul orizontului de prognoză”, spune guvernatorul BNM.

Decizia BNM este orientată spre susținerea echilibrării economiei naționale prin crearea condițiilor monetare pentru impulsionarea și accelerarea cererii agregate, precum și revigorarea consumului, activând în acest sens canalele mecanismului de transmisie, inclusiv cel de creditare.