S.A. Termoelectrică anunță că Blocul energetic nr.1 a fost oprit pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță. În același timp, responsabilii de la întreprindere dau asigurări că regimul termic și hidraulic al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică este asigurat în corespundere cu parametrii prestabiliți.

La 04.02.2023, ora 00:00, Blocul energetic nr.1 urmează a fi stopat pentru efectuarea lucrărilor, reglementate de normele tehnice. Astfel, după procedurile de răcire, urmează a fi făcută spălarea părții convective și preîncălzitoarelor de aer regenerative a cazanului de depuneri în rezultatul arderii combustibilului  întru atingerea valorii rezistenței aerodinamice a părții convective a cazanului în corespundere cu exigențele normativului”, se arată în comunicatul întreprinderii.

Termoelectrica anunță și despre efectuarea lucrărilor privind reparația și ajustarea sistemului de automatizare a regulatorului de păcură a cazanului, reparația și ajustarea sistemului de automatizare a aerului periferic la arzătoare.

În perioada de staționare a blocului energetic, se vor efectua testări la presiune de lucru la cazan, precum și vor fi înlăturate observațiile constatate pentru a asigura funcționarea optimă a blocului energetic.

Executarea lucrărilor sunt importante pentru a preveni problemele tehnice în viitor și pentru a maximiza eficiența și disponibilitatea blocului energetic. Menționăm că, regimul termic și hidraulic al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică este asigurat în corespundere cu parametrii prestabiliți”, se mai arată în comunicat.