Noile perspective de atragere a fondurilor europene au fost discutate în cadrul unui forum organizat la Vaslui, România. Evenimentul a întrunit o delegație de 220 de conducători din Moldova și omologi din România. Este vorba despre reprezentanți ai instituțiilor medicale, educaționale, culturale, sportive, administrații publice locale, agenți economici etc. În cadrul forumului au fost semnate și mai multe acorduri de cooperare.

Forumul „Impulsionarea Absorbției Fondurilor Europene de către Republica Moldova – țară candidată la UE, împreună cu județul Vaslui” a fost organizat de către cu Euronest Intercommunity Development Association, Consiliul Județean Vaslui și Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Moldova, fiind găzduit de Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui.

„Știm și înțelegem că procesul de absorbție a fondurilor europene, în particular de preaderare, în prima etapă nu va fi ușor. Motiv din care și ne-am propus să ajutăm dezvoltarea parteneriatelor între omologi de pe ambele maluri ale Prutului în vederea schițării posibilelor proiecte comune, constituirii și formalizării unor parteneriate, astfel încât, îndată cu lansarea programelor de preaderare, instituțiile, localitățile și organizațiile din Republica Moldova să fie pregătite cu know-how, bune practici, echipe posibile, fișe de proiecte pe diferite posibile cooperări, cum le spunem noi soft și hard, cât și posibilități de a implica și alți parteneri, în speță din România”, a declarat directorul de programe al IDEP, Iurie Calestru, într-o conferință de presă la IPN.

Directorul de programe a menționat că scopul vizitei a fost preluarea bunelor practici prin stabilirea contactelor personale, care ulterior se vor transforma în parteneriate interinstituționale pentru realizarea proiectelor cu finanțare europeană. De asemenea, partenerii din România au vorbit și despre experiența care trebuie evitată în aplicarea și implementarea proiectelor europene.

„Credem că, dacă o să aducem standardele Uniunii Europene prin proiecte cu finanțare nerambursabilă la nivel de instituții, localități și organizații, vom putea impulsiona procesul de apropiere și implicit crearea cadrului necesar pentru integrarea mai rapidă în Uniunea Europeană”, a notat Iurie Calestru.

Potrivit lui, IDEP, împreună cu colegii din România, depun eforturi pentru a contribui la formarea competențelor în domeniul managementului de proiect pentru conducătorii diferitor instituții din R. Moldova în cadrul formărilor și modulurilor organizate lunar începând cu ianuarie 2022.

„Una dintre direcțiile prioritare în activitatea Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor este identificarea soluțiilor pentru absorbția fondurilor europene disponibile pentru Republica Moldova odată cu obținerea statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a mai spus Iurie Calestru.