Un plan de acțiuni cu 45 de măsuri și o matrice de 77 de priorități pentru dezvoltarea sectorului energetic, în anul 2023, a fost elaborat și discutat în cadrul Consiliului sectorial de coordonare a asistenței externe pentru sectorul energetic. Secretariatul Consiliului este asigurat de către experții Programului ”Abordarea impactului crizei energetice în R. Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. 

Potrivit unui comunicat, ședința Consiliului, prezidată de vicepremierul Andrei Spînu, a întrunit reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare activi în sector și responsabili ai direcției de profil din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

La întrunire a fost prezentat și aprobat planul de acțiuni sectorial care va fi sprijinit de partenerii de dezvoltare în anul 2023, matricea de priorități în sectorul energetic și Planul național de acțiuni în domeniul energetic pentru anii 2023-2025. De asemenea, a fost examinată Schema de economisire a energiei - un instrument de accelerare a sprijinului pentru utilizatorii finali din R. Moldova.

Avem planuri ambițioase în domeniul energiei, care necesită investiții majore.  În prezent, în sectorul energetic sunt implementate proiecte de aproape 1,2 miliarde Euro și suntem recunoscători partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul acestor priorități și coordonarea eficientă a asistenței oferite”, a declarat Andrei Spînu.

Matricea de priorități este împărțită în 8 capitole și cuprinde politici transversale, precum revizuirea legii privind energia, planificarea strategică; dar și politici sectoriale, care vizează dezvoltarea sectorului energiei electrice; a celui de termoficare; a gazelor naturale; promovarea eficienței energetice; a surselor regenerabile de energie; dezvoltarea pieței produselor petroliere; și coordonarea eficientă a asistenței externe.

Din cele 77 de activități incluse în matricea de priorități, 37 sunt deja susținute de partenerii de dezvoltare, 4 au acoperire financiară parțială, iar pentru alte 37 urmează a fi identificată finanțare.   

Programul ”Abordarea impactului crizei energetice în R. Moldova”, cu un buget de 10 milioane de euro, contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice prin reducerea impactului crizei energetice și la atenuarea poverii sărăciei energetice.