Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a încheiat runda consultărilor publice privind definitivarea Planului Național de Dezvoltare (PND) 2023-2025 și a Planului de acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2023. La consultări au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, societății civile și ai mediului de afaceri.

Secretarul general Lilia Dabija, a subliniat unele dintre cele mai importante obiective pentru dezvoltarea ramurii drumurilor, precum:

  • reabilitarea și construirea podurilor rutiere de frontieră peste râul Prut între Republica Moldova și România;

  • întreținerea/repararea drumurilor naționale și locale de interes raional (municipal) conform standardelor de performanță;

  • reabilitarea/construirea drumurilor publice naționale;

  • îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră, inclusiv prin implementarea proiectelor de siguranță rutieră.

O altă acțiune planificată pentru anul curent este aprobarea Strategiei de mobilitate până în anul 2030, obiectivul major al documentului fiind dezvoltarea unui sistem de transport accesibil și interoperabil. 

MIDR va iniția legi noi în vederea îmbunătățirii cadrului legal în domeniu. În special, aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, modificarea Legii fondului rutier în scopul stabilirii unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice, modificarea Legii drumurilor în scopul  majorării responsabilității de administrare a drumurilor publice naționale și locale inclusiv a utilizatorilor terenurilor din zonele drumurilor din intravilanul localităților.

Totodată, Lilia Dabija a subliniat că ministerul își propune fortificarea capacităților Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, prin reorganizarea și transformarea acesteia în societate pe acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor”. 

De asemenea, pentru a îmbunătăți infrastructura de transport echipa MIDR își propune semnarea Acordurilor de finanțare cu BERD, România și Ucraina în vederea construcției podurilor de frontieră și reabilitării drumurilor naționale.