După ce au efectuat un audit la SA „Moldovagaz”, reprezentanții Curții de Conturi au publicat toate neregulile pe care le-au depistat la furnizorul de gaze. Potrivit auditorilor, la Moldovagaz s-au depistat o serie de activități, proceduri și tranzacții necorespunzătoare ale reprezentanților Moldovagaz, dar și ale persoanelor responsabile de guvernanța acestei Societăți pe Acțiuni.

Potrivit raportului, în perioada 2011-2021 în sistemul gazelor naturale au fost realizate investiții capitale în valoare totală de cca 3.6 mlrd lei (fără TVA), dintre care: 524,7 mln de lei - de SA „Moldovagaz”, iar restul de 3,1 mlrd de lei au fost realizate de întreprinderile din sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale.

Astfel, investițiile de 815,8 mln de lei au fost considerate ca neplanificate, nefundamentate și nejustificate, de către ANRE fiind acceptate doar investițiile de 2,772 mlrd de lei, adică 77,3% - cu scopul recuperării prin tarif. Una din investițiile neconforme este exemplul construcției unei clădiri de tip oficiu a S.A. „Moldovagaz”, pe str. Pușkin 64, mun. Chișinău.

Mijloacele planificate pentru a fi utilizate în construcția acestei clădiri au fost permanent în creștere. Astfel, în anul 2005, Consiliului de administrație al SA „Moldovagaz” a planificat alocarea până la 5 mil. euro sau circa 63 mil. lei pentru lucrările de proiectare și construcție a clădirii. În anul 2006 în baza documentației de proiect a fost determinat costul orientativ al construcției de 230,9 mil. lei cu suprafața totală de 12,7 mii m2. În anul 2013, documentația de proiect a fost modificată, prin majorarea suprafeței construcției până la 13,5 mii m2. În final, în anul 2018, valoarea investițiilor suportate a constituit 445,6 mil. lei.

Ca urmare a lipsei documentelor în original aferente licitațiilor desfășurate în perioada 2011-2015, contractelor și proceselor-verbale de executare a lucrărilor pentru perioada 2009-2015 privind lucrările de construcție a clădirii, auditul public extern a fost limitat de a verifica și a se expune asupra conformității investițiilor capitale efectuate de SA „Moldovagaz” la obiectivul construit. Finanțarea construcției clădirii în anii 2010, 2011 și 2013, s-a efectuat prin contractarea a 3 credite în valoare totală de 138. mil. lei, fiind achitate dobânzi de 13 mil. lei, cât și comisioane / taxe și alte plăți aferente eliberării creditelor de 1,4 mil. lei”, se menționează în raportul de audit.

De cealaltă parte, președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a spus că majoritatea neconformităților înregistrate s-au produs înainte de preluarea funcției de către Vadim Ceban, adică până în 2019, iar unele neconformități au fost remediate.

Problemele acum încep să fie rezolvate, sunt probleme care nu au fost nerezolvate mulți ani. Am examinat acest raport la nivelul Consiliului de Administrație. Deja este un plan de acțiuni elaborat privind eliminarea tuturor necoformităților din concluziile echipei de audit. Toate recomandările le vom îndeplini și le vom pune în funcțiune în procesele ce țin de furnizare, transport și distribuție”, a declarat Ceban.

Menționăm, că raportul Curții de Conturi a fost audiat astăzi în prezența deputaților din Parlament, a celor de la CNA. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian a declarat că raportul Curții de Conturi urmează să fie audiat în plenul Parlamentului. Deputatul a precizat că va fi elaborat un proiect de hotărâre, care va prevedea un șir de acțiuni și recomandări pentru a preveni alte nereguli la furnizorii de gaze naturale.