Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a avut, ieri, o întrevedere cu membrii delegației Adunării Parlamentare EURONEST (AP Euronest), în cadrul căreia a purtat discuții cu reprezentanții Comisiei pentru integrare economică, aproximare juridică și convergență cu politicile Uniunii Europene (UE) și Comisiei pentru securitate energetică ale AP Euronest privind măsurile, întreprinse și cele ulterioare, în vederea accelerării asocierii politice și economice mai profunde între UE și țările partenere din est.

În context, Octavian Calmîc a făcut o prezentare amplă privind rezultatele implementării DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător) timp de doi ani și jumătate, precum și prioritățile actuale, menționând că asocierea între Uniunea Europeană și țările partenere din est sunt măsuri prioritare pentru Republica Moldova, iar în acest scop obiectivele de bază sunt realizarea accesului mai bun pe piață, eliminarea taxelor de import și export, precum și eliminarea altor bariere în domeniul comerțului, este menționat într-un comunicat de presă al Ministerului Economiei.

Printre realizările importante, vicepremierul a menționat creșterea exporturilor și importurilor către țările Uniunii Europene și Comunitatea Statelor Independente, numărul companiilor exportatoare în UE ajungând la 1360, ceea ce reprezintă 60 la sută din numărul total de companii exportatoare, cu peste două mii poziții tarifare.

De asemenea, UE, fiind principalul furnizor de Investiții Străine Directe (ISD), 53,4 % din totalul ISD provin din UE, iar numărul statelor membre UE, care au investit în Republica Moldova, a ajuns la 28 țări, printre primele fiind Olanda, Cipru, Franța, Spania, a accentuat vicepremierul.

Referindu-se la cele mai importante realizări obținute în sectoarele-cheie ale țării, Octavian Calmîc a menționat facilitarea accesului pe piață al mărfurilor, reformarea administrării vamale, întreprinderea măsurilor sanitare și fitosanitare, armonizarea legislației naționale la acquis-ul UE, adoptarea a peste 14 mii standarde europene/internaționale și anularea a mai bine de 10 mii standarde moldovenești conflictuale și depășite ca termen. De asemenea, adoptarea unei Legi noi în domeniul achizițiilor publice, apropiată de sistemul european de Achiziții Publice, perfecționarea politicii antreprenoriale și industriale, asigurarea accesului partajat la infrastructura de comunicaţii existentă pentru toţi operatorii de telecomunicaţii, la tarife rezonabile, garantate prin lege și crearea condițiilor pentru Parcurile din industria IT.

În aceeași ordine de idei, vicepremierul a accentuat că în sectorul energetic au fost înregistrate progrese importante, printre care adoptarea Legii privind energia electrică și gazele naturale, reducerea prețului de import al gazelor naturale și energiei electrice cu circa 28%, ceea ce a contribuit ulterior la diminuarea tarifelor pentru consumatorii casnici. De asemenea, au fost instituite Grupuri de coordonare de nivel înalt pentru piața energetică și interconectări la sistemele energetice, precum și adoptate regulamentele pentru etichetarea produselor și proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic.

Actualmente, peste 20 proiecte și programe finanțate de UE își desfășoară activitate în Republica Moldova întru susținerea eforturilor de implementare a DCFTA, a mai adăugat ministrul Economiei.

În comunicat se mai spune că parteneri de dezvoltare au apreciat realizările obținute prin intermediul DCFTA și au exprimat interes pentru exportarea produselor autohtone pe piețele europene de desfacere, precum și pentru noile oportunități comercial preferențiale oferite de Zona Economică Liberă pentru investiții în Republica Moldova.