Noul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, promite reforme drastice în ceea ce privește metodele birocratice de funcționare a mediului de afaceri. Demnitarul anunță că un șir de certificate și acte urmează a fi excluse sau înlocuite din activitatea antreprenorilor.

Există unele reguli depășite de timp. Vrem să reducem drastic barierele birocratice, să diminuăm povara administrativă și să eliminăm „hârțoagele” și îmi place anume acest cuvânt, hârțoage deseori inutile, care sunt inclusiv o sursă de corupție dar și o sursă de nervi și timp pierdut din partea a cel puțin 40 de mii de antreprenori din țara noastră. Astfel vom oferi mai mult spațiu antreprenorilor să se dezvolte, să crească, să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor, nu pe conformarea pe reguli deseori depășite de timp”, a declarat Dumitru Alaiba în cadrul unei conferințe de presă.

În acest sens, demnitarul a propus ca să fie modificat Codul muncii, astfel încât să devină opționale:

  • evidența zilnică a orelor de muncă (munca de 8h pe zi să nu mai fie obligatorie),
  • programarea anuală a concediilor,
  • existența regulamentelor interne,
  • existența precontractelor,
  • efectuarea preavizărilor și cererilor despre începerea concediului,
  • comunicarea cu angajații prin panouri informative.

Adițional, în domeniul relațiilor de muncă se propun:

  • permiterea semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, fără limitări;
  • eliminarea raportărilor privind salariații către centrele militare, informație care deja există în resursele administrative;
  • excluderea obligativității achitării indemnizației de concediu în avans;
  • excluderea obligativității utilizării doar a cursului BNM pentru salariile stabilite în valută, astfel fiind permise cursurile altor bănci, agreate de părți.

CONTROALE

Potrivit ministrului, controalele sunt una din principalele probleme pentru antreprenori, în special cei începători, precum și comportă un risc de abuzuri și corupție.

De aceea, vrem să protejăm antreprenorii de eventuale excesuri de zel. Azi propunem ca, în cazul agenților economici care activează mai puțin de trei ani, organele de control să nu poată aplica amenzi, efectuând doar controale consultative, cu excepția cazurilor grave și repetate. Organul de control va fi obligat să transmită agentului economic „listele de verificare” prin care antreprenorul se informează despre ce anume se va inspecta. Totodată, antreprenorilor li se oferă dreptul de a înregistra video și/sau audio acțiunile inspectorilor, lucru care acum nu le este permis antreprenorilor. Credem că aceste măsuri vor preveni și descuraja corupția din procesul controalelor de stat”, a mai menționat Dumitru Alaiba.

PROCEDURI SIMPLIFICATE

Una din cele mai umilitoare proceduri birocratice din țara noastră este așa-numitul „pașaport albastru” în domeniul alimentației publice. Peste 30 mii de oameni trec, sau ar trebui să treacă printr-un tratament înjositor an de an. Cei care nu vor să treacă, plătesc mită - lucru cunoscut de toți. Autoritățile propun eliminarea acestei proceduri și substituirea ei cu o adeverință eliberată de medicul de familie doar persoanelor care pot crea riscuri pentru consumatori prin lucrul cu produsele alimentare și alte activități. Iar examinările se vor putea face în orice instituție medicală.

Astfel, se propune unificarea într-un singur act normativ a tipurilor de activități ce necesită autorizarea/înregistrarea sanitar-veterinară, deoarece există situații de incertitudine și de conflict.

Avem o situație relativ bună la capitolul conectivitate. Avem internet în fiecare colț al țării la o viteză bună. Dar menținerea competitivității este foarte importantă. De aceea trebuie să continuăm să facilităm infrastructura de comunicații. Altfel pur și simplu vom rămâne în urmă. În scopul facilitări dezvoltării infrastruturii de comunicații, anumite instalații din acest domeniu vor fi excluse din categoria de bunuri imobile, astfel fiind scutiți de prevederile anevoioase ale reglementării în construcții”, a mai adăugat Dumitru Alaiba.

Pentru a reduce numărul mare de adresări și petiții de interpretare din partea antreprenorilor către autoritățile publice se va introduce obligația de publicare a notelor informative la actele normative în Monitorului Oficial în format electronic. Asta ar ajuta comunitatea de afaceri să înțeleagă mai bine modificările efectuate în legislație și urmările aferente. În plus, va spori transparența instituțiilor publice.

Modificările în cauză au fost elaborate de către Ministerul Economiei, în comun cu Secretariatul Consiliului Economic.