Producătorii de uleiuri, începând cu anul viitor, vor fi obligați să realizeze gradual țintele de colectare a uleiurilor uzate: 40% – până în anul 2024; 60% – până în anul 2026 și 80% – până în anul 2028. Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 731 din 26 octombrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial din 25 noiembrie curent și va fi pus în aplicare din 25 mai 2023. Documentul stabilește cerințele pentru gestionarea ecologică corespunzătoare a uleiurilor uzate generate la nivel national prin aplicarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), transmite Monitorul Fiscal.

Astfel, producătorii de uleiuri vor fi obligați să asigure gestionarea corespunzătoare a cantităților și tipurilor de uleiuri uzate rezultate din uleiurile plasate pe piață, inclusiv de a contribui financiar la îndeplinirea obligațiilor care le revin în corespundere cu REP.

Totodată, producătorii vor putea crea propriile puncte de colectare, adică un sistem individual, sau să opteze pentru un sistem colectiv de colectare a uleiurilor – organizație nonprofit creată de cel puțin 3 producători de uleiuri și înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice, în scopul îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor cu privire la gestionarea uleiurilor uzate.

Atât sistemele individuale, cât și cele colective vor raporta Agenției de Mediu anual, până la data de 30 aprilie a anului următor, în format electronic, datele privind cantitatea și tipul uleiurilor uzate generate, precum și a celor colectate și tratate, dar și un raport narativ, în formă liberă, privind sinteza activităților desfășurate pentru realizarea REP.

În același timp, persoanele fizice care dețin în gospodărie uleiuri uzate vor putea preda, cu titlu gratuit, întreaga cantitate colectată separat doar operatorilor autorizați de Agenția de Mediu.

Producătorii de uleiuri nou-intrați pe piață, care plasează uleiurile până la data intrării în vigoare a Regulamentului, sunt obligați să se înregistreze, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, în termen de 3 luni de la data înregistrării la Agenția Servicii Publice și până la inițierea activității de plasare pe piață a uleiurilor. Producătorii existenți, la rândul lor, se vor înscrie în Lista producătorilor în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului.