Comisia pentru Situații Excepționale, în frunte cu premierul Natalia Gavrilița, a decis prelungirea pentru încă o lună autorizația de mediu privind gestionarea deșeurilor, eliberată pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița. Conform dispoziției, emise în data de 30 septembrie, valabilitatea Autorizației de mediu se prelungește până în 31 octombrie.

Tot până la sfârșitul lunii octombrie va fi prelungită și valabilitatea Autorizației de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe, eliberată pentru Uzina Metalurgică din Rîbnița.

Uzina va primi o autorizație de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe eliberate și o altă autorizație pentru gestionarea deșeurilor. Dispoziția stipulează că deciziile CSE sunt obligatorii și executorii.