Piața de capital în semestrul I din anul curent a înregistrat o creștere dinamică atât pe segmental primar, cât și secundar, scrie Monitorul Fiscal cu referire la datele prezentate de Comisia Națională a Pieței Financiare.

Astfel, pe piața primară de capital în această perioadă au fost efectuate 24 de emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 1748,56 mil. lei, dintre care 23 emisiuni de acțiuni în volum de 1683,56 mil. lei și o emisiune de obligațiuni în volum de 65,00 mil. lei. În aceeași perioadă a anului precedent au fost înregistrate 12 emisiuni în volum total de 30,44 mil. lei. Respectiv, în semestrul I al anului curent a fost înregistrată o creștere cu 1718,12 mil. lei a volumului total de valori mobiliare emise pe piața primară și dublarea numărului emisiunilor.

În același timp, CNPF menționează că fluxul de investiții străine a constituit 43,31 mil. lei sau 2,47% din totalul emisiunilor de valori mobiliare, în raport cu lipsa investițiilor străine în perioada anului 2021.

În același timp, piața secundară de capital a înregistrat o evoluție progresivă, atingând valori de tranzacționare a valorilor mobiliare de 414,43 mil. lei, fiind în creștere cu 261,97 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, însă, spre deosebire de valoarea tranzacțiilor înregistrate, numărul acestora a scăzut comparativ cu anul precedent de la 6066 la 1814 tranzacții.

Totodată, valoarea totală a tranzacțiilor derulate pe piața reglementată în semestru I/2022 a constituit 363,18 mil. lei, fiind în creștere cu 354,19 mil. lei față de perioada similară a anului precedent, iar în total pe acest segment al pieței au fost efectuate 61 de tranzacții, de 2,4 ori mai mult comparativ cu semestrul I/2021.

Valoarea totală a tranzacțiilor derulate în cadrul MTF (sistem multilateral de tranzacționare) a scăzut față de perioada similară a anului precedent cu 3,1%, înregistrând o valoare de 2,7 mil. lei, iar numărul tranzacțiilor s-a diminuat de la 39 la 33 tranzacții.

CNPF mai menționează că pe piața extrabursieră pe parcursul semestrului I/2022 au fost înregistrate 1720 tranzacții în volum total de 48,55 mil. lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor derulate a scăzut cu 30% și numărul tranzacțiilor – cu 20% față de aceiași perioadă din anul precedent.

Totodată, în lunile ianuarie-iunie din anul curent prin intermediul societăților de registru au fost înregistrate 1566 tranzacții în valoare de 36,64 mil. lei, de către societățile de investiții au fost intermediate 57 de tranzacții în valoare de 6,42 mil. lei și prin intermediul sistemului Depozitarul central unic al valorilor mobiliare au fost înregistrate 97 tranzacții în valoare de 5,48 mil. lei.