România susține promovarea abilităților digitale în domeniul afacerilor în Republica Moldova. Ovidiu Năftănăilă, Prim-colaborator al Ambasadei României, a participat la cea de-a 3-a reuniune a Grupului de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) pentru Promovarea Abilităților de Afaceri Digitale în Moldova, precum și prima reuniune la nivel de țară pentru Indicele politicilor ÎMM-urilor (SME Policy Index 2024) pentru țările Parteneriatului Estic.

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiative EU4Business, prin intermediul căreia se oferă sprijin IMM-urilor din cele șase țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina). Participanții au discutat despre cadrul instituțional și legislativ actual și recomandările raportului de etapă al OECD vizând dezvoltarea abilităților digitale în mediului antreprenorial.

Evenimentul a fost găzduit de Ministerul Economiei din Republica Moldova. Au participat reprezentanți ai agențiilor guvernamentale cu responsabilități în domeniu, ai comunității de afaceri și instituții partenere pentru dezvoltare. România susține financiar proiectul, împreună cu Delegația Uniunii Europene și cu alți parteneri de dezvoltare.

Reprezentanta OECD, Salome Will, a prezentat rezultatele Raportului OECD privind “Promovarea abilităților de afaceri digitale în Moldova”, oferind și recomandări pentru consolidarea cadrului de politici și instituțional în domeniu.

Printre recomandările aduse de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare s-au numărat:

- accent pe securitatea digitală (managementul riscurilor digitale și protecția consumatorilor)
- flexibilitate pentru adaptarea politicilor
- stabilirea obiectivelor clare de politică asociate cu ținte și bugete măsurabile
- implementarea exercițiilor de evaluare și anticipare a competențelor digitale
- răspândirea beneficiilor digitalizării în regiuni
- crearea unei coaliții naționale de competențe digitale
- dezvoltarea sistemului de prognoză a pieței muncii
- oferirea de certificare a calităților dobândite pe baza unui cadru de competențe digitale
- asigurarea calității instruirii prin consolidarea practicilor de monitorizare și evaluare
- ajutor IMM-or pentru depășirea barierelor în dezvoltarea competențelor digitale etc.

Reprezentantul Ministerului Economiei, șeful Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale, Andrei Cușcă, a ținut să precizeze că în ciuda constrângerilor impuse de contextul regional și de crizele emergente, digitalizarea mediului de afaceri din Republica Moldova rămâne printre prioritățile Guvernului.

În cadrul celui de-al doilea grup de lucru a fost efectuată o prezentare generală a cadrului național de politici pentru dezvoltarea IMM-urilor în Moldova și a priorităților de viitor în acest sens.

Totodată, a fost prezentat un scurt rezumat al procesului de evaluare a Actului Întreprinderilor mici și mijlocii pentru Europa (Small Business Act for Europe - SBA). Principiile acestuia sunt promovarea spiritului antreprenorial, îmbunătățirea accesului la finanțare, reducerea sarcinii normative, îmbunătățirea accesului pe piețe și internaționalizarea afacerilor.

Discuțiile din cadrul grupurilor de lucru au avut loc în cadrul unei misiuni de lucru a OECD la Chișinău. Delegația a fost condusă de directorul Organizației, Wiliam Tompson. Aceștia s-au întâlnit și cu ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, cu care au discutat despre instrumentele de promovare a digitalizării mediului de afaceri. Ministrul Economiei a prezentat progresele și prioritățile în domeniul digitalizării. Printre acestea putem enumera activitatea IT Park și a Centrului de Excelență în domeniul TIC „Tekwill”, evoluția în domeniul telecomunicațiilor, dar și programele de dezvoltare a comerțului electronic și de susținere a IMM.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu sediul la Paris, este un forum care le permite funcționarilor guvernamentali să discute și să analizeze formularea și impactul politicilor care ar putea spori bunăstarea socioeconomică a întregii omeniri. Activitatea sa este condusă de un secretariat alcătuit din analiști economici și politici formați în toate aspectele economiei.