2002 consumatori noncasnici datorează „Moldovagaz” suma de 75,526 milioane lei pentru gazele naturale, conform situației la 16 august a anului curent. Societatea pe Acțiuni atenționează că această circumstanță condiționează imposibilitatea executării obligației de plată față de furnizorul extern, realizată, în mod direct, prin achitarea la timp de către consumatorii finali a volumelor de gaze naturale utilizate.

În acest sens, în scopul asigurării funcționării continue a sistemului de gaze naturale al țării și, totodată, neadmiterii majorării soldului datoriei, „Moldovagaz” a dispus deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor-debitori.

Mai mult, furnizarea gazelor naturale va fi reluată după achitarea integrală a plății datorate pentru gazele naturale și a tarifului pentru reconectare. Concomitent, cu scopul evitării acumulării datoriei pentru gaze naturale consumate, consumatorul noncasnic va achita plata preventivă pentru gazele naturale până la 12 luni.

Prin urmare, SA „Moldovagaz” solicită consumatorilor finali să achite restanțele pentru gazele naturale furnizate.