Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță despre finalizarea procedurii de selectare a grupurilor de acțiune locale și de aprobare a strategiilor de dezvoltare locală în cadrul Programului Național LEADER. Astfel, au fost selectate 40 grupuri de acțiune locală și aprobate 40 strategii de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului rural (FNDAMR).

În conformitate cu suma prevăzută în FNDAMR, ministerul a aprobat pentru finanțare, în limita disponibilă, 37 grupuri de acțiune locală cu suma totală de 173,6 milioane lei pentru perioada anilor 2022-2023, respectiv, a câte 86,8 milioane lei pentru fiecare an calendaristic.

Astfel, începând cu 12 august 2022, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură inițiază procedura de finanțare a grupurilor de acțiune locală, conform sumelor aprobate. Grupurile de acțiune locală urmează să lanseze apelurile locale de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor investiționale pe teritoriile rurale acoperite de acestea. În rezultat, grupurile de acțiune locală vor selecta pentru finanțare proiecte din sectoarele public, antreprenorial și civic, care vor fi evaluate în final de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și finanțate.

Reamintim că, alocația financiară pentru Măsura LEADER este stabilită în cuantum de până la 5% din FNDAMR.

Decizia privind selectarea grupurilor de acțiune locală și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare poate fi consultată AICI.

Grupul de acțiune locală este o asociație nonprofit, apolitică, cu statut de persoană juridică, creată în scopul elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare.