Revizuirea Strategiei Energetice națională a fost discutată de reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu mai mulți experți din societatea civilă, mediul de afaceri și academic, mediul privat, dar și experți internaționali. 

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pe durara delor 5 ateliere desfășurate în perioada 27 mai - 24 iunie, cu sprijinul USAID, au fost abordate provocările actuale din sectorul energetic, s-a venit cu propuneri pentru îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul întregii economii,  diversificarea surselor energetice, infrastructurii de transport și distribuție, precum și valorificarea resurselor regenerabile.

„Problematica alimentării cu energie și achitarea facturii pentru energie este în grija fiecărui cetățean, consumul energiei și satisfacerea necesităților de resurse ne preocupă și la nivel guvernamental. De competența Guvernului, însă, sunt și alte aspecte care țin de securitatea în alimentarea cu resurse energetice, suficiența acestora, eficiența utilizării, modul în care se formează prețul și tarifele pentru consumatorii finali, și toate acestea atât pe termen scurt, dar și pentru perioade mai lungi de timp. Datele arată că cel mai mare consum de energie se atestă în clădiri, în sectorul rezidențial. Sectorul transporturilor este al doilea cel mai mare consumator de energie, astfel încât produselor petroliere le revine a treia parte din consumul nostru energetic. O altă caracteristică cheie - suntem dependenți sută la sută de importul de gaze naturale, dat fiind că nu avem resurse fosile. De aceea, Strategia Energetică este nu doar un document pentru și despre domeniul energetic, aceasta este un document de politici care vizează întreaga țară, se referă la toate sectoarele economiei naționale și stabilește direcția sustenabilității după care acestea se vor dezvolta”, a menționat Constantin Borosan, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Totodată, potrivit reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în noul document, o atenție deosebită se va acorda energiei regenerabile. În concluziile sale, experții au menționat că este necesară crearea unor mecanisme competitive și transparente de susținere a producătorilor de energie regenerabilă. 

Discuții ample au fost și pe segmentul infrastructurii energetice, fiind aduse argumente pentru o mai mare interconectivitate, atât pe segmentul energiei electrice, cât și al gazelor naturale. Seria de cinci ateliere, desfășurate în perioada 27 mai - 24 iunie, cu sprijinul USAID, prin intermediul proiectului MESA (Activitatea de Securitate Energetică în Moldova), s-a mai focusat pe subiecte precum îmbunătățirea capacității de stocare a produselor petroliere din țară, ecologizarea sectorului transporturilor, furnizarea de hidrogen și utilizarea acestuia, și multe altele.

Procesul de regândire a Strategiei Energetice vine ca răspuns la efortul Guvernului de a consolida securitatea energetică a țării și a furniza energie mai sigură, accesibilă și durabilă pentru cetățenii Republicii Moldova. Astfel, se așteaptă că noile intervenții în Strategie vor contribui la creșterea rezilienței și securității în alimentarea cu energie, dar și la reducerea facturii la energie pentru consumatori, reducerea dependenței de importul de energie și gaze naturale, și, implicit, diminuarea emisiilor de CO2.