Comisia Situații Excepționale (CSE) a emis o nouă dispoziție, în legătură cu prelungirea stării de urgență.

Potrivit documentului, SA „Energocom” este impusă să procure energie electrică, în scopul asigurării necesarului de energie electrică pentru piața internă, solicitată de către operatorii de sistem și furnizorii serviciului universal și de ultimă opțiune pentru perioada iulie-august 2022. 

Astfel, în scopul asigurării consumatorilor cu energie electrică în perioada iulie-august 2022, SA „Energocom” va încheia contracte de achiziție a energiei electrice în baza negocierilor directe. Pentru asigurarea cantităților de energie electrică necesare consumatorilor finali și operatorilor de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețelele electrice, pentru perioada iulie-august 2022, furnizorii serviciului universal, de ultimă opțiune și operatorii de sistem procură energie electrică în baza contractelor bilaterale încheiate cu SA „Energocom”.

În cazul în care, în perioada iulie-august 2022, condițiile de procurare a energiei electrice se modifică, furnizorii serviciului universal, de ultimă opțiune și operatorii de sistem încheie în decurs de 2 zile lucrătoare acorduri adiționale la contractele cu SA „Energocom”.

În același timp, operatorul sistemului de transport ÎS „Moldelectrica” va include în calculul prețului dezechilibrelor pentru luna iunie 2022 și costurile rezultate din compensarea cantităților de energie electrică preluate din sistemele electroenergetice ale țărilor vecine.

Totodată, conform documentului, pe perioada stării de urgență și pe parcursul a până la 90 de zile după expirarea acesteia, cetățenii Ucrainei au dreptul să depună la Biroul migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne solicitarea de acordare/prelungire a dreptului de ședere în baza documentului de călătorie al cărui termen a fost prelungit mai mult de 10 ani.

CSE a mai aprobat un șir de lucrări pe terenul situat în proximitatea or. Leova ce vor permite amenajarea unui pod de pontoane peste râul Prut.

Tot prin dispoziție CSE, se împuternicește ÎS „Calea Ferată din Moldova”, în calitate de beneficiar, să negocieze direct și să semneze contracte de antrepriză pentru reabilitarea porțiunii moldovenești (lungimea totală – 1188 metri) a tronsonului de cale ferată Basarabeasca (Republica Moldova) – Berezyne (Ucraina), după aprobarea prealabilă în cadrul consiliului de administrație.