Pentru a gestiona mai bine absorbția banilor de către partenerii externi, a fost creată, la nivel de minister, la început de an o platformă a donatorilor pe domeniul energiei și, recent, pe domeniul transportului. În cadrul ședinței de astăzi cu partenerii externi, au fost puse bazele unor colaborări mai strânse pe mai multe proiecte la care lucrează echipa ministerului și subdiviziunile subordonate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Principalele direcții identificate care necesită asistență financiară şi tehnică în sectorul energetic se referă la:

• Oferirea unui grant pentru sectorul rezidențial;
• Instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădirile publice și schimbarea sistemului de distribuție a energiei termice în mai multe clădiri multietajate;
• Implementarea Programului „Casa Verde”;
• Dezvoltarea unor mecanisme de finanțare durabilă pentru asigurarea investițiilor în eficientizarea consumului de energie;
• Îmbunătățirea capacităților guvernului, autorităților, băncilor, asociațiilor de proprietari și ale altor organizații relevante de a dezvolta, gestiona, facilita finanțarea și absorbția investițiilor în eficiența energetică.

În cadrul reuniunii, reprezentanții ministerului au făcut o prezentare a principalelor necesități de finanțare și sprijin tehnic în domeniul transporturilor, principala prioritate a sectorului fiind:

• Digitalizarea serviciilor prin implementarea Sistemului de Management Integrat în domeniul transportului rutier;
• Achiziționarea unui laborator pentru verificarea parametrilor tehnici necesari pentru transportul mărfurilor perisabile/ușor modificabile și certificarea autovehiculelor;
• Asigurarea controlului siguranței rutiere;
• Amenajarea și dotarea ghișeului electronic unic ANTA (ghișeu unic) pentru eliberarea documentelor permisive;
• Reînnoirea parcului de autobuze pentru servicii regulate în trafic național;
• Dezvoltarea infrastructurii portuare și extinderea zonei navigabile a râului Prut;
• Reabilitarea aeroportului Mărculești - care va servi ca un aeroport regional pentru companii avia low cost;
• Asistență tehnică sub formă de expertiză în procesul de elaborare a actelor normative

Platforma donatorilor are drept scop să faciliteze comunicarea și să implice părțile interesate în procesul de planificare, coordonare, monitorizare și evaluare a asistenței externe acordate de donatori în sectoarele de gestiune ale MIDR. Urmează să fie creată o astfel de platformă și pentru infrastructura rutieră.

Andrei Spînu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant acordat țării noastre dar și pentru o colaborare durabilă și eficientă cu toți partenerii externi.