Fondul de granturi regionale pentru dezvoltare urbană va oferi asistență tehnică Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR). Acestea ar urma să asigure suport pentru municipiile Orhei, Soroca, Edineț, Cahul, Ungheni, Comrat, dar și pentru orașele din R. Moldova interesate în revitalizarea urbană.

Proiectul are drept scop sporirea capacităților prin pilotarea relației de colaborare dintre partenerii regionali și cei locali în cadrul primei etape de implementare a Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (PNDOP).

De asemenea, Fondul prevede promovarea conceptului de revitalizare urbană la nivelul regiunilor de dezvoltare din R. Moldova, prin elaborarea noilor Programe de Revitalizare Urbană și actualizarea celor existente.

Bugetul total al Fondului este de 120 000 de euro, iar ADR-urile pot solicita finanțare, după cum urmează:

  • ADR Nord (cu 2 municipii: Edineț, Soroca) – până la 38 000 euro;
  • ADR Centru (cu 2 municipii: Orhei, Ungheni) – până la 38 000 euro;
  • ADR Sud (cu 1 municipiu: Cahul) – până la 22 000 euro;
  • ADR UTA Găgăuzia (cu 1 municipiu: Comrat) – până la 22 000 euro.

Fondul de granturi regionale pentru dezvoltare urbană este un instrument al Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish aid și este implementat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al R. Moldova. Perioada de implementare a grantului este de aproximativ 6 luni, din data semnării contractului de finanțare.