Membrul Consiliului de observatori al S.A. „Moldovagaz”, consilierul prezidențial în domeniul economic, Veaceslav Negruța, vine cu o reacție la declarațiile reprezentanților SAP „Gazprom” care au acuzat autoritățile de la Chișinău de „abordare unilaterală” în cadrul procesului de organizare a auditului datoriilor R.Moldova pentru gazele livrate.

Veaceslav Negruța a amintit că în conformitate cu prevederile Protocolului din 29 octombrie 2021, „partea moldovenească” va efectua un audit independent al datoriilor „Moldovagaz” față de „Gazprom” și „Factoring-Finance” pentru gazele naturale furnizate consumatorilor din partea dreaptă a Nistrului, iar raportul final al auditului va fi coordonat la nivel de Consiliu de observatori al SA „Moldovagaz”.

Mai mult, funcționarul atrage atenția asupra faptului că sintagma „partea moldovenească” este utilizată în protocolul menționat de două ori, în ambele cazuri avându-se în vedere acționarul minoritar Statul Republica Moldova, adică Guvernul Republicii Moldova.

Conform înțelegerilor ce rezultă din Protocol (punct 5) și în baza Legii 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, la 29 decembrie 2021 Guvernul a decis (HG 484) efectuarea auditului independent al datoriilor SA „Moldovagaz”. Agenția Proprietății Publice a fost împuternicită să efectueze procedurile necesare de selectare și organizare a procesului de audit. Ulterior, APP a inițiat procedurile de selectare a companiei de audit pentru efectuarea unui audit independent al datoriilor, cu publicarea anunțurilor necesare la nivel național și internațional. Informațiile enunțate mai sus, precum și poziția „părții moldovenești”, au fost aduse la cunoștință acționarului majoritar din timp”, precizează Negruța.

Membrul CO al „Moldovagaz” anunță că în pofida înțelegerilor dintre Gazprom și R.Moldova, reprezentanții concernului rus au convocat unilateral, pentru data de 2 februarie 2022, o ședință a Consiliului de Observatori pentru aprobarea documentației de organizare a auditului datoriilor.

Pentru a evita aprobarea unilaterală de către acționarul majoritar a unor decizii contrare unor  înțelegeri anterioare între acționari, precum și pentru a nu admite contradicții cu cadrul legal și normativ de care se conduce „partea moldovenească”/Guvernul Republicii Moldova în efectuarea unui audit independent, s-a decis neprezentarea în ședința, respectiv neadmiterea cvorumului necesar acționarului majoritar pentru astfel de decizii. Consider necesar de menționat că un audit independent al datoriilor și penalităților pretinse între cei doi agenți economici este în interesul tuturor, inclusiv „Gazprom” și „Moldovagaz”. Iar caracterul independent al auditului datoriilor poate fi asigurat de „partea moldovenească”/Guvernul Republicii Moldova, conform Protocolului din 29.10.2021 și respectând cadrul legal”, a mai adăugat el.

Amintim că „Gazprom” a amenințat autoritățile de la Chișinău că reprezentanții Consiliului de observatori al S.A. „Moldovagaz” ar putea să nu aprobe auditul datoriilor R.Moldova pentru gazele livrate în ultimii ani. Drept motiv a servit „abordarea unilaterală a părții moldovenești” în cadrul procesului de organizare a auditului care, susțin reprezentanții „Gazprom”, contravine acordului stabilit la data de 29 octombrie 2021.

„Gazprom” a menționat că reprezentanții Guvernului R.Moldova au anunțat despre faptul că condițiile de efectuare a licitației pentru atragerea unui auditor au fost deja aprobate, fără a ține cont de propunerile concernului rus. În acest sens, susține „Gazprom”, „abordarea unilaterală privind condițiile licitației a serviciilor de audit nu garantează «un audit transparent și obiectiv»”.

Detalii: Gazprom o dă la întors: R.Moldova acționează unilateral. Auditul datoriei „Moldovagaz” contravine acordurilor încheiate în octombrie

Anterior, și Andrei Spînu a venit cu o reacție la cele anunțate de Gazprom, precizând că acțiunile autorităților de la Chișinău privind contractarea unei companii de audit sunt perfect legale și au fost anterior discutate la Sankt-Petersburg cu reprezentanții „Gazprom”.

Detalii: Andrei Spînu, reacție la amenințările Gazprom: R.Moldova a acționat conform înțelegerilor de la Sankt-Petersburg

Potrivit pct.5 din Protocolul semnat la Sankt-Petersburg, anume R.Moldova va efectua un audit al datoriilor „Moldovagaz” față de „Gazprom” pentru malul drept al Nistrului. Doar ulterior, acest raport va fi coordonat cu Consiliul observatori al „Moldovagaz”.