Procesul de elaborare a dosarului transnațional UNESCO „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova”, examinarea oportunității privind alăturarea Republicii Moldova la dosarul multinațional și multicontinental pentru a înscrie practicile legate de moșit în Lista Reprezentativă UNESCO, inițiat de către Comisia Națională pentru UNESCO a Germaniei, necesitatea completării componenței Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, demararea procesului de acreditare a experților în domeniul patrimoniului cultural imaterial, precum și examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului de conferire a Titlului Onorific Tezaur Uman Viu au fost principalele subiecte discutate pe 17 iulie, de către secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei Chistol, în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.

În cadrul ședinței, grupul național de lucru în vederea elaborării dosarului UNESCO „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” a prezentat raportul activităților organizate pe parcursul anilor 2019-2020, evidențiind activitățile ce urmează a fi întreprinse în comun cu grupul de lucru din România.

Secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei Chistol, a menționat despre importanța acestui dosar pentru comunitatea culturală și științifică din Republica Moldova și România și a precizat că înscrierea elementului cămașa cu altiță în Lista Reprezentativă UNESCO va contribui la sporirea vizibilității Republicii Moldova pe plan internațional. Oficialul a precizat că MECC va acorda în continuare tot sprijinul necesar, inclusiv financiar, în scopul definitivării dosarului spre a fi prezentat către UNESCO până la sfârșitul lunii martie 2021.

Totodată, secretarul de stat în domeniul culturii a informat membrii CNSPCI despre faptul că în Monitorul Oficial urmează a fi publicat Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la aprobarea Normelor de acreditare a experților în domeniul patrimoniului cultural imaterial și a menționat despre necesitatea demarării procesului de acreditare a experților, îndemnând membrii Comisiei să depună dosarele în vederea obținerii acreditării.

Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial este un organism științific specializat, subordonat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care coordonează realizarea politicii de stat în domeniul protejării patrimoniului cultural imaterial.