Prezidiul Academiei de Științe din RM a aprobat componența unei Comisii de experți în domeniul medicinei, care va conlucra cu cercetători din diverse domenii și va veni cu recomandări constructive pentru depășirea crizei epidemiologice, a anunțat serviciul de presă al Academiei. Deocamdată nu este clar ce va face această comisie, care este planul lor de acțiuni. Cel puțin, nimic în acest ens nu este publicat pe site-ul academiei.

Președinte al Comisiei de experți a fost desemnată academicianul Eva Gudumac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, expert în domeniul chirurgiei toracice. Din componența Comisiei AȘM fac parte profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale, rector al USMF „Nicolae Testemițanu”; academicianul Stanislav Groppa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, prorector pentru activitatea de cercetare al USMF „Nicolae Testemițanu”; Viorel Prisacari, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, șef al Catedrei de epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițanu”; profesorul universitar Constantin Spînu, doctor habilitat în științe medicale, şef al Direcţiei cercetare şi inovare a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică; doctorul habilitat în științe medicale Gheorghe Plăcintă, conferențiar universitar, şef al Catedrei de boli infecţioase a USMF „Nicolae Testemițanu”; doctorul în științe medicale Leonid Chișlaru, conferențiar universitar, secretar științific al Secției Științe ale Vieții a AȘM (secretar al Comisiei).