200 de mii de lei în loc de 100 de mii de lei - Guvernul a majorat suma maximă ce poate fi alocată pentru un proiect cultural câştigător. Asta în conformitate cu un nou Regulament cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate în scopul încurajării potenţialului creativ şi realizarea obiectivelor naţionale în domeniul culturii, relatează Moldova 1.

În acelaşi timp, şi cota maximă acoperită de minister a crescut de la 50% la 80%.

Noul document prevede posibilitatea participării la concurs a tuturor organizaţiilor necomerciale şi nu doar a asociaţiilor obşteşti.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a planificat pentru anii 2019, 2020 şi 2021 alocarea a unui buget a câte cinci milioane de lei anual pentru desfăşurarea concursului de proiecte culturale.