Munceşte prin arhive, caută şi descoperă manuscrise şi readuce în circuit informaţii inedite despre personalităţi şi fapte care au marcat istoria. Vorbim despre neobositul cărturar, cercetător, istoric şi scriitor Iurie Colesnic, care a oferit cititorilor cel de al doilea volum al Basarabiei Necunoscute, ediţie nouă. În curs de apariţie este şi cel de al treilea volum. Toate apar în Programul de editare a cărţii Naţionale al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi pot fi găsite în bibliotecile publice din Moldova, relatează Moldova 1.

Primele două volume ale Basarabiei necunoscute, ediţie nouă, reprezintă o sinteză a celor 11 volume apărute în perioada 1993-2015, al căror tiraj a fost epuizat.

„Am participat ani în urmă la lansarea Basarabiei necunoscute, primul volum. Iurie Colesnic venise la Bălţi şi era o mare noutate atunci, întrucât nu am avut acces la informaţii despre istoria Basarabiei interbelice şi a trebuit să descoperim lucrurile acestea cu fiecare dintre cele 11 volume”, a spus criticul de artă Maria Şleahtiţchi.

Actuala carte reuneşte un florilegiu de figuri emblematice din sudul Basarabiei

„Se axează pe trei principii: Oamenii Sudului, Mareşalul Averescu de la Izmail sau Moise Pacu. Altă axă a cărţii este legată de şcoala de pictură Vladimir Ocuşco, unul dintre ctitorii acestei şcoli de pictură din Chişinău şi Alexandru Plămădeală care a continuat opera profesorului său până în 1940. A treia axă, foarte importantă, este scriitorii interbelici: Sergiu Grosu, care a trăit 22 de ani la Paris, a editat opera lui în franceză aducând o lovitură grea comunismului din România şi mişcării comuniste din lume, alt scriitor, poet martir al puşcăriilor româneşti este Andrei Ciurunga”, a spus autorul Iurie Colesnic.

„Iurie Colesnic asemeni unui cronicar harnic şterge colbul din arhivele ascunse, secrete şi ne aduce faţa adevărată a Basarabiei cu oamenii ei iluştri”, a spus Ştefan Sofronovici, cercetător ştiinţific la AŞM.

„Pe mine mă miră de fiecare dată cât reuşeşte să citească Iurie pentru că toate aceste volume sunt adunate picătură cu picătură din foarte multe arhive. Tot ce a făcut, a scris - toate converg spre acest monument literar şi istoric care se numeşte Basarabia Necunoscută care iată devine mai cunoscută graţie cărţilor lui”, a spus poetul Emilian Galaicu- Păun.

„Este foarte binevenită această iniţiativă de a face trei volume ale Basarabiei Necunoscute prin medalioane, prin portrete ale personalităţilor din cultură, istorie, pedagogie, diferiţi preoţi care au marcat istoria”, a spus istoricul Igor Şarov.

Un mai tânăr cititor, Adrian Graur l-a descoperit pe Iurie Colesnic pe reţelele de socializare

„Vedeam că el postează diferite lucruri despre Chişinău şi asta m-a atras şi când am căutat de Google am găsit 49 că are foarte multe cărţi despre Basarabia, despre istoria neamului nostru şi asta m-a atras, am acasă mai multe cărţi, este un scriitor unic”, a spus interpretul Adrian Graur.

Recent, Iurie Colesnic a intrat în posesia unor manuscrise despre Constantin Stere şi lucrează la o monografie despre această personalitate de talie europeană, născută în raionul Soroca.