Industriile creative şi culturale pot fi motoare puternice ale economiei. Pentru dezvoltarea potenţialului acestor industrii, în Republica Moldova va fi implementat proiectul "Transformarea digitală a Industriilor Culturale și Creative". Derulat în parteneriat cu UNESCO, acest proiect va contribui la apariția unor sectoare culturale și creative dinamice în mediul digital.

Proiectul, care are o durată de implementare de doi ani, îşi propune, inițial, o cartografiere a sectoarelor culturale și creative digitale. Apoi va fi creat un registru național online unde se vor regăsi actorii din sectorul industriilor culturale și creative, dar şi instituțiile guvernamentale, sectorul privat, organizații ale societății civile și antreprenori individuali. De asemenea, proiectul prevede identificarea necesităților de instruire a actorilor în domeniu și formarea continuă a acestora.

Prezent la evenimentul de lansare a proiectului, Secretarul de stat la Ministerul Culturii, Andrei CHISTOL, a salutat inițiativa, oportunitatea proiectului, care  se aliniază perfect conceptului Programului Național de Dezvoltare a Industriilor Creative ”Moldova Creativă” și va impulsiona și mai mult dezvoltarea domeniului și a mulțumit partenerilor proiectului, grație suportului cărora, Moldova Creativă are inițiative clare, dar și o poziționare vizibilitate fără precedent.

Alma Megan SLIPICEVIC, manager de proiect, Biroul regional UNESCO pentru Știință și Cultură Europa: „Proiectul va dezvolta abilitățile digitale în sectorul cultural, în special pentru angajații din domeniu. Pentru că noi știm că oamenii de aici lucrează, dar ei au nevoie de investiţii suplimentare, care îi vor ajuta să-şi mărească potenţialul.”

Ana-Luiza MURAVSCHI, consilier, ministerul Culturii: „ Industriile creative din Republica Moldova au un potențial mare de creștere și pot fi un motor pentru dezvoltarea economică a țării, coeziunea socială și brandul național. Astfel, politicile și proiectele de dezvoltare sunt o prioritate pentru Ministerului Culturii. Înțelegem că este nevoie de o abordare strategică și durabilă, inițiată prin proiecte ca acesta și de politici publice dedicate industriilor creative.”

Proiectul va contribui la apariția unor sectoare culturale și creative mai dinamice în mediul digital, în conformitate cu Convenția din 2005, privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, ratificată de Republica Moldova în 2006.

Matteo ROSATI, director, Biroul regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură, Europa: „Este adevărat că pandemia COVID-19 a evidenţiat relevanţa platformelor digitale şi a instrumentelor, şi necesitatea sporirii capacităţilor, am avut o masivă migraţie a industriilor culturale în online.”

Operatorii din domeniu spun că de multă vreme era necesară o asemenea iniţiativă.

Vasile BRAGA, director, Asociaţia Companiilor de Creaţie: „Când vorbim de o industrie creativă a unei ţări, noi trebuie să înţelegem care este potenţialul cultural. Ceea ce trebuie să se urmărească este monetizarea produsului cultural. Anume poziționarea Republicii Moldova ca și țară producătoare de produs cultural, nu doar exportatoare de forță de muncă în domeniu, trebuie să fie scopul. Şi noi nu putem începe până nu înţelegem ce se întâmplă acolo. Maparea este o chestie pe care a trebuit să o avem încă în 2007. Noi am lucrat foarte mult la nivel intuitiv. Acum, când lucrurile se vor face strategic, vom putea vorbi și de condiții reale, posibilități și viziuni reale."

Proiectul „Transformarea digitală a Industriilor Culturale și Creative în Republica Moldova" are un buget de peste70 de mii de dolari, este finanțat de Fondul de încredere pentru dezvoltarea industriilor creative UNESCO, de Republica Coreea și implementat în parteneriat cu Ministerul Culturii al RM şi Artcor.