Comisia Electorală Centrală solicită explicații de la Î.S. „Combinatul POLIGRAFIC” și Î.S. Editura „UNIVERSUL” cu privire la divergențele constatate la tipărirea buletinelor de vot. Potrivit demersurilor expediate de către președintele CEC, Dorin Cimil, în ajunul primului tur de scrutin au existat mai multe divergențe dintre numărul de buletine solicitate și cele recepționate de către tipografiile de stat.

Astfel, Î.S. Editura „UNIVERSUL” urma să execute tipărirea buletinelor destinate secțiilor de votare din 13 raioane, iar Î.S. „Combinatul POLIGRAFIC” – secțiilor de votare din 6 circumscripții electorale de nivelul II.

În acest sens, „pentru a evita asemenea erori pe viitor”, președintele CEC a solicitat explicații cu privire la cauzele admiterii acestora.