Mediul electoral după primul tur poate fi apreciat ca fiind în general calm, cu rezultatele primului tur acceptate în general de majoritatea concurenților electorali. Cu toate acestea, cadrul legal reglementează insuficient aspectele cheie pentru turul doi. Reglementările neclare pot duce la interpretări inconsecvente și contradictorii ale legii pentru al doilea scrutin la funcția de primar, ceea ce nu oferă securitate juridică.

Acest lucru a fost încheiat în cel de-al Doilea Raport Interimar pentru perioada 21 - 25 octombrie 2019, publicat de Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor (MIOA) ENEMO în Moldova.

Al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor este reglementat vag în Codul Electoral, lăsând neadresate unele aspecte cheie. ENEMO constată că această lipsă de claritate a dispozițiilor lasă spațiu pentru interpretarea inconsistentă și contradictorie a legii și pentru o eventuală utilizare greșită a lacunelor legislative” afirmă raportul.

În general, CEC a funcționat colegial și a respectat majoritatea termenelor legale. Cu toate acestea, mai multe decizii au întârziat, cum ar fi soluționarea contestațiilor înaintate CEC înainte de 20 octombrie. De asemenea, în perioada de observare, ENEMO a notat un nivel insuficient de reglementări și instrucțiuni emise de CEC pentru a rezolva unele dintre deficiențele din lege.

”Câțiva concurenți electorali (candidați la primărie și partide politice) au reluat agitația imediat după Ziua Alegerilor din 21 octombrie, în ciuda rezultatelor oficiale și a organizării celui de-al doilea tur care nu a fost încă anunțat de CEC. În timp ce libertățile fundamentale erau în general respectate și concurenții au putut să facă campanie în mod liber, preocupări ar trebui ridicate cu privire la creșterea „PR-ului negru” și a discursului de ură în perioada cuprinsă între două tururi în rândul candidaților la turul doi.” citează raportul.

În plus, raportul stabilește că: ”ENEMO ridică îngrijorări cu privire la acuzațiile de utilizare necorespunzătoare a resurselor administrative care, potrivit observatorilor erau în continuu, și anume implicarea funcționarilor primăriilor și a candidaților independenți care utilizează funcțiile lor oficiale pentru a influența campania electorală, precum și utilizarea primăriei și a resurselor ei la agitație”.

ENEMO evidențiază ca fapt pozitiv coordonarea CEC cu alte instituții de stat în ceea ce privește verificarea donatorilor individuali ai concurenților electorali, precum și cu Agenția Achiziții Publice cu privire la donațiile persoanelor juridice și verificarea angajării acestora în contractele de achiziții publice în cei trei ani premergători alegerilor (sau lipsa acestora).

“ENEMO constată că soluționarea contestațiilor legate de alegeri după Ziua Alegerilor, desfășurată de CEC la 22 octombrie, este o practică care trebuie evitată, deoarece subminează sancțiunile potențiale pentru încălcarea legislației electorale. Mai mult, ENEMO reiterează faptul că neactualizarea registrului online de contestații și recursuri primite de CEC este o practică care dăunează transparenței procesului electoral și limitează dreptul la informație al publicului”, afirmă raportul.

Misiunea internațională de observare a ENEMO pentru Alegerile Locale din Moldova 2019 este susținută financiar de Uniunea Europeană, Suedia și Regatul Țărilor de Jos. Conținutul documentului este responsabilitatea exclusivă a ENEMO și nu reprezintă neapărat poziția donatorilor.