Comisia Electorală Centrală atenționează formațiunile politice despre necesitatea înregistrării simbolului electoral anume la CEC, și nu la consiliile electorale de circumscripție uninominală. O decizie în acest sens a fost luată pentru a ușura activitatea formațiunilor politice și blocurilor electorale care, până la moment, prezentau simbolul electoral la fiecare dintre cele peste 900 de consilii electorale de circumscripție de nivelul I și II.

Contactat de reporterul Deschide.MD, secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, a declarat că logica adoptării unei astfel de decizii este simplă – partidele nu vor mai fi nevoite să prezinte documentele cu simbolul formațiunii la cele circa 900 unități administrativ-teritoriale de nivelul I și 35 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II.

CEC va înregistra simbolul pentru toți candidații din partea unui sau altui partid printr-o decizie unică. Această decizie a fost luată pentru a ușura activitatea candidaților din partea partidelor. Este mai ușor decât să prezinți 900 de ori simbolul electoral atât în formatul electronic, cât și pe hârtie”, a declarat secretarul CEC.

Potrivit lui, în ceea ce privește candidații independenți, ei vor trebui să-și înregistreze deja simbolul electoral la CECE-urile în care au decis să candideze.

Pentru înregistrarea candidaţilor, Comisiei Electorale Centrale (în cazul alegerilor parlamentare sau prezidențiale) sau consiliilor electorale de circumscripţie (în cazul alegerilor locale) li se prezintă personal de către candidat, cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele documente:

- procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea candidatului (listei de candidaţi întocmite conform prevederilor art. 85, 86 şi 137);
- listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent la oricare tip de alegeri, precum și a candidaților la alegerile parlamentare în circumscripții uninominale;
- datele biografice ale candidatului;
- declaraţia candidatului privind consimţământul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinând şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
- declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și a intereselor personale;
- certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
- declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată;
- declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) Cod Electoral;
- simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
- copia de pe actul de identitate al candidatului.