Comisia Electorală Centrală (CEC) a organizat astăzi un seminar pentru președinții consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale raionale, în contextul pregătirilor pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

În cadrul întrunirii, participanții au abordat diverse subiecte ce țin de buna organizare și desfășurare a scrutinului, și anume probleme privind logistica electorală, constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale acestora, gestionarea listelor electorale și stabilirea tirajului pentru buletinele de vot, conlucrarea cu observatorii acreditați, dar și alte activități incluse în programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral, aprobat anterior de CEC. Membrii CEC au menționat că, și de această dată, activitatea organelor electorale trebuie să fie ghidată de corectitudine, legalitate și transparență.

O atenție deosebită a fost acordată atribuțiilor ce le revin organelor electorale inferioare cu privire la activitatea grupurilor de inițiativă, în procesul de recepționare și verificare a listelor de subscripție, precum și cu privire la desemnarea și înregistrarea candidaților la funcția de primar și consilier.  

Tot astăzi, reprezentanților consiliilor electorale ale circumscripțiilor uninominale le-au fost distribuite documente şi materiale electorale necesare în activitatea de pregătire a alegerilor din 20 octombrie 2019.