Curtea Supremă de Justiție a respins plângerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova depusă împotriva deciziei din 8 februarie 2019 a Curții de Apel Chișinău. Socialiștii cereau emiterea unei noi hotărâri privind înregistrarea simbolului electoral al candidatului Dumitru Cebotarescu.

În hotărârea din 5 februarie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, acțiunea depusă de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a fost respinsă ca fiind nefondată.  Instanța a conchis că hotărârile contestate sunt conforme legii și nu se încadrează în nici unul din temeiurile de anulare a actului administrativ. 

În data de 8 februarie 2019, Curtea de Apel Chișinău a respins, de asemenea, apelul socialiștilor și a menținut hotărârea din 5 februarie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani. 

Curtea de Apel a constatat că simbolul electoral al candidatului independent Dumitru Cebotarescu nu este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri și că sensul simbolului electoral este de a reprezenta importanţa şi prioritatea ecologiei şi agriculturii în ţara noastră.

Mai mult, instanța de judecată a notat că nu poate fi stabilit cu certitudine că o parte a simbolului electoral ar fi o frunză a unei plante, utilizată în calitate de substanță narcotică, dat fiindcă acesta este asemănătoare cu un număr mai mare de plante/frunze de arbori.

La 9 februarie 2019, reprezentantul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Maxim Lebedinschi a declarat recurs împotriva deciziei din 8 februarie 2019 a Curții de Apel Chișinău. 

Lebedinschi a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei instanței de apel și a hotărârii instanței de fond cu emiterea unei noi hotărâri, prin care să fie dispusă anularea hotărârii din 28 ianuarie 2019 a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Uninominale nr. 28 mun. Chișinău privind înregistrarea simbolului electoral al candidatului Dumitru Cebotarescu la funcţia de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 şi a hotărârii din 31 ianuarie 2019 a Comisiei Electorale Centrale privind respingerea contestaţiei prealabile.

Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie la 11 februarie prin care consideră inadmisibil recursul declarat de către reprezentantul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Maxim Lebedinschi. Încheierea este irevocabilă.