Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a depus o contestație la CEC împotriva hotărârii Consiliului electoral de circumscripție electorală nr. 9, Bălți, de înregistrare a candidatului PCRM Amaev Said Muhmat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Socialiștii consideră că CECE nr. 9 Bălți a emis o hotărâre ilegală și neîntemeiată.

PSRM invocă încălcări la procedura de validare a listelor de subscripție. Conform notei informative anexată la contestația PSRM, CECE nr.9 a constatat că printre încălcări sunt depistate și semnaturile a 220 de persoane care au fost efectuate cu același scris, dar au fost declarate valabile. 

PSRM consideră că „..hotărârea contestată are un efect juridic defectuos ce atentează la dreptul celorlalți concurenți electorali din circumscripția nr.9, mun. Bălți..”

Candidatul PCRM a prezentat 756 de semnături la CECE nr.9, Bălți, dintre care 60 au fost declarate nule. 

În contestația socialiștilor ei invocă faptul că „..potrivit unui calcul obiectiv efectuat, cu recunoașterea nulității și/sau neavenite a 220 de semnături completate de același scris..”, candidatul PCRM adună doar 476 de semnături ceea ce conform Codului Electoral nu este suficient pentru a fi înregistrat în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

PSRM cere de a anula integral hotărârea CECE nr.9, Bălți de înregistrare în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PCRM.