În Republica Moldova s-a dat start oficial campaniei electorale pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019. Comisia Electorală Centrală (CEC) cheamă concurenții și instituțiile mass-media să desfășoare o campanie electorală în strictă conformitate cu prevederile legislației electorale.

Funcționarii electorali sunt îndemnați să-și realizeze competențele, și de această dată, într-o manieră legală, corectă și profesionistă și să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea unui proces electoral liber și corect.

”CEC a făcut un îndemn către toți concurenții electorali, funcționații și cetățenii de a manifesta respect și maturitate politică față de corectitudinea realizării campaniei electorale și de a ține de respectarea principiului legalității care activitățile desfășurate în cadrul campaniei electorale să fie cu respectarea normelor prevăzute de lege”, a declarat Alina Russu, președinta CEC.

Potrivit Codului electoral, cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.

Monitorizarea obiectivă și imparțială a alegerilor de către misiunile de observare naționale și internaționale să reprezinte un garant al transparenței și proceselor electorale.

De corectitudinea comportamentului fiecărui subiect electoral implicat în organizarea și desfășurarea alegerilor depinde rezultatul acestora care, de altfel, reflectă voința alegătorilor.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă la o ”campanie electorală în condiţii de concurenţă egală, cu informarea obiectivă a alegătorilor asupra proceselor electorale, cu respectarea demnităţii participanţilor în campanie, într-un climat de încredere şi respect reciproc”.

Scrutinul parlamentar din 24 februarie va fi desfăşurat după un sistem electoral mixt, deputaţii urmând să fie aleşi atât pe liste de partid, cât şi în circumscripţii.

De asemenea, în ziua alegerilor, va avea loc un referendum consultativ privind reducerea numărului de deputaţi de la 101 la 61 și revocarea acestora din funcție, dacă nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile.

sursa: realitatea.md