Autoritatea Națională de Integritate a făcut bilanțul cu privire la activitatea de eliberare a certificatului de integritate în perioada 13.11.2018 - 24.01.2019.

Astfel, în Registrul ANI cu privire la eliberarea certificatelor de interitate au fost înregistrate 1604 cereri din partea persoanelor fizice cu intenția de a ocupa o funcție eligibilă.

În baza cererilor au fost perfectate 1595 de certificate de integritate, dintre care 1391 certificate au fost ridicate, iar 204 urmează a fi ridicate de către solicitanți.

Din numărul total de certificate eliberate, 6 certificate eliberate conțin mențiuni. 9 cereri depuse de către solicitanți nu au întrunit condițiile prevăzute de Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate (lipsa semnăturii solicitantului, lipsa originalului procurii, necorespunderea documentelor anexate la solicitare).

În perioada 13 noiembrie 2018 – 24 ianuarie 2019, Autoritatea Națională de Integritate a acordat asistență consultativă tuturor solicitanților, privind modul de completare a solicitării, explicarea cadrului normativ, termenele și alte aspecte ce au necesitat explicații.

Certificatul de integritate include informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii 3 ani în privința candidaților la funcții elective: despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, retricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.