Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte apreciază scrutinul din 11 iulie ca fiind parțial liber și parțial corect, din mai multe considerente. Se constatăcă alegerile au fost competitive, alegătorii au avut o varietate de alternative politice din care să facă alegerea. Practic nu au existat obstacole sau presiuni de natură să împiedice concurenții electorali să-și prezinte ofertele lor alegătorilor, inclusiv prin dezbaterile electorale.

Într-o conferință de presă la IPN, secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Elena Prohnițchi, director adjunct ADEPT, a evidențiat desfășurarea alegerilor într-un cadru legal lacunar și cu prevederi problematice, care nu a fost îmbunătățit până în prezent în corespundere cu adresele Curții Constituționale din 2016 și 2020 și cu recomandările misiunilor de observare naționale și internaționale. În același timp, Coaliția apreciază buna organizare a alegerilor de către Comisia Electorală Centrală și de către organele electorale inferioare și atestă impactul pozitiv asupra asigurării șanselor egale pentru bărbați și femei în Parlament ca urmare a respectării de către concurenții electorali a respectării cotei duble de gen la întocmirea listei de candidați.

Sorina Macrinici, coordonatoare de program a Centrului de Resurse Juridice din Moldova, consideră că examinarea contestațiilor electorale a avut loc într-un mod defectuos. Omisiunea Parlamentului de a ajusta prevederile Codului Electoral privind examinarea contestațiilor electorale la prevederile Codului Administrativ a dus la situații de neînțelegere privind competența instituțiilor și procedura aplicabilă. Prin urmare, actorii procesului electoral au fost limitați în dreptul de contestare a acțiunilor oponenților lor și privați de dreptul la un recurs efectiv. Tergiversarea examinării litigiilor electorale în particular privind crearea secțiilor de votare peste hotare și în stânga Nistrului au generat riscuri pentru integritatea procesului electoral și respectarea principiului de securitate juridică.

Coaliția constată cu îngrijorare caracterul netransparent al procesului de constituire a secțiilor de votare peste hotarele țării. Conform bunelor practici, de la alegerile precedente din 20202, CEC nu a folosit o metodologie a criteriilor prevăzute pentru constituirea secțiilor de votare în străinătate. Autoritățile responsabile de constituirea secțiilor de votare peste hotare au dat dovadă de o comunicare interinstituțională insuficientă, fapt ce a fost constatat și de instanțele de judecată. Crearea secțiilor de votare peste hotare mai târziu decât termenul legal nu a permis o informare maximă a cetățenilor despre adresele secțiilor.

De asemenea, spune Sorina Macrinici, se constată că procesul de formare a secțiilor de votare în stânga Nistrului a fost lipsit de transparență și prezintă îngrijorări cu privire la ingerința factorului politic în activitatea CEC. Decizia inițială de a deschide secții de votare inclusiv pe teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova a mărit riscurile la adresa integrității și securității procesului de vot. Lipsa accesului la informație și interzicerea agitației electorale în stânga Nistrului de către autoritățile separatiste de la Tiraspol nu a permis o informare liberă a cetățenilor despre procesul electoral și programele concurenților electorali.

Mai multe nereguli au fost constatate și de Asociația Promo-LEX și Centrul pentru Jurnalism Independent.