Curtea Constituțională a declarat inadmisibile contestațiile depuse de reprezentantul Platformei DA privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul electoral . Magistrații CCM au constatat că sesizările nu întrunesc condițiile de admisibilitate și nu pot fi acceptate pentru examinare în fond.

Potrivit unui comunicat al Înaltei Curți, sesizările au avut la bază excepții de neconstituționalitate ridicate în fața Curții Supreme de Justiție și în fața Curții de Apel Chișinău, în cauze în care au fost contestate, inter alia, Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4965 din 5 iunie 2021 cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni și Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4966 din 5 iunie 2021 cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Potrivit CCM, excepțiile nu au vizat probleme de substanță referitoare la numărul efectiv de secții de votare, ci exclusiv probleme procedurale.

Mai exact, este vorba despre:

- textului „fără respectarea procedurii prealabile” din articolul 72 alin. (3) din Codul electoral;
- cuvântului „Contestațiile” și a textului „se examinează în conformitate cu prevederile […] Codului administrativ” din articolul 73 alin. (7) din Codul electoral;
- textului „Instanța de judecată adoptă şi pronunță hotărârea în conformitate cu prevederile […] Codului administrativ” din articolul 74 alin. (1) din Codul electoral.

Din analiza prevederilor legale în materia contenciosului administrativ, Curtea a observat că, în funcție de întinderea efectelor juridice pe care le produc, actele administrative se clasifică în acte administrative cu caracter normativ și acte administrative cu caracter individual. Actele administrative cu caracter normativ conțin reglementări impersonale, cu caracter general, care produc efecte erga omnes. Actele administrative cu caracter individual produc, de regulă, efecte față de o persoană sau uneori față de mai multe persoane, nominalizate expres în cuprinsul acestora”, menționează Curtea.

În acest sens, Curtea a notat că hotărârile Comisiei Electorale Centrale privind deschiderea unor secții de votare nu sunt acte administrative cu caracter individual, ci sunt acte administrative cu caracter normativ. Ele sunt adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor pertinente din Codul electoral, vizează un număr nedeterminat de subiecte și au un caracter general. Prin urmare, în cazul contestării unor astfel de hotărâri în instanța de judecată nu este necesară parcurgerea procedurii prealabile.

Hotărârea integrală o găsiți AICI!

Citiți și: DOC // CSJ sesizează Curtea Constituțională privind secțiile de votare pentru transnistreni