Mai mulți membri nou-aleși ai Comisiei Electorale din Găgăuzia ar fi admis nereguli în activitatea sa în cadrul scrutinului parlamentar din 2019. Mai exact, este vorba despre fosta conducere a Consiliului electoral al circumscripției electorale nr.45 (Comrat), Oleg Crivoi și Iana Covalenco, funcționari electorali ce ar fi fost implicați în tărăgănarea procesului de prezentare a documentelor și dărilor de seamă solicitate de Comisia Electorală Centrală.

De precizat că recent, Adunarea Populară din Găgăuzia a numit în funcție 5 membri noi ai Comisiei Electorale din Găgăuzia. Este vorba despre Iana Covalenco, Olesea Mavrodi și Alina Chihaioglo (desemnați de APG), dar și Oleg Crivoi și Igor Croitor (desemnați de instanțele judecătorești). Candidaturile a altor patru persoane urmează să fie examinate în cadrul ședinței Adunării Populare din 9 februarie.

Potrivit unui răspuns expediat în adresa portalului Deschide.MD, Comisia Electorală Centrală a menționat că au existat mai multe nereguli în conlucrarea cu factorii de decizie din cadrul CECE nr.45 (Comrat) – Igor Ianac (președinte CECE), Oleg Crivoi (vicepreședinte) și Iana Covalenco (secretar).

În cadrul coordonării activității CECE nr.45 (Comrat), privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, Comisia Electorală Centrală a reținut următoarele:

1) Lipsa de comunicare și o conlucrare defectuoasă cu factorii de conducere ai consiliului;
2) Pe parcursul întregii activități consiliul a prezentat cu întârziere documentele electorale solicitate de Comisie;
3) Procesele-verbale privind rezultatele votării pe circumscripție au fost prezentate cu depășirea termenului prevăzut de legislație;
4) Consiliul electoral a depășit termenul de prezentare a documentelor electorale;
5) Consiliul electoral a depășit termenul de prezentare a dărilor de seamă.

Totodată, reprezentanții CEC au anunțat că președintele CECE nr.45 (Comrat), Igor Ianac, a refuzat să restituie la timp ștampila Consiliului electoral. Mai mult ca atât, pe acest caz a fost sesizată Procuratura Generală.