Pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, CEC a constituit 42 secții de votare. Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menținerea ordinii publice în localitățile unde își au sediul secțiile de votare enumerate în anexa la prezenta hotărâre. În scopul garantării securității procesului de votare la secțiile de votare din localitățile aflate în Zona de Securitate, CEC face apel către observatorii naționali, internaționali şi Comisia Unificată de Control în vederea monitorizării desfășurării pașnice a procesului electoral în cadrul secțiilor de votare menționate.

Potrivit unui comunicat de presă al CEC, instituția face apel către toate organele abilitate să monitorizeze procesul electoral (misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova, organizațiile naționale și internaționale de profil și concurenții electorali) să uzeze de dreptul prevăzut de legislația electorală și să înregistreze observatori pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. În cazul depistării anumitor încălcări, acestea pot fi aduse la cunoștința Comisiei, în baza constatărilor probate și argumentate.

Astfel, secțiile de votare vor fi deschise în următoare UAT de nivelul II. Mai exact, numărul secțiilor de votare în Chișinău a scăzut de la 4 la 1. În cazul mun.Bălți, numărul secțiilor, la fe, s-a micșorat cu 1.