Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” a publicat o notă informativă privind locațiile și numărul estimativ al secțiilor de votare peste hotare pentru 42 de state. Potrivit experților, cele mai multe secții ar urma să fie deschise în Italia (33), Rusia (31) și Marea Britanie (12).

La baza cercetării a stat metodologia elaborată în mai 2020 de către Asociația Promo-LEX și au fost utilizate ultimele date oficiale privind cele trei criterii de constituire a secțiilor de votare în străinătate, prevăzute de Codul Electoral:

Criteriul 1 - rata de participare a alegătorilor la scrutinul precedent, organizat în circumscripția națională;

Criteriul 2 - datele înregistrării prealabile a cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate, disponibile pe portalul. Având în vedere că nici Codul Electoral și nici Regulamentele CEC nu reglementează numărul minim de înregistrări prealabile necesar pentru a fi deschisă o secție de vot peste hotarele țării, ADEPT a utilizat în cercetarea sa drept indicator cifra de cel puțin 80 de înregistrări prealabile, ce rezultă din experiența și bunele-practici ale țărilor din apropierea Republicii Moldova, Bulgaria (minim 60 -maxim 500), România (minim 100).

Criteriul 3 - informațiile privind numărul de cetățeni ai RM aflați în străinătate, furnizate de CEC în baza datelor prezentate autorității electorale de către MAEIE.

„Deși aceste criterii urmează a fi aplicate în ansamblu, lipsa unui criteriu nu poate fi un obstacol în constituirea secției de votare (SV)”, menționează experții.

Potrivit analizei,

- în 18 țări (unde există și misiune diplomatică) urmează a fi deschise câte o secție de votare, respectiv în: Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Republica Bulgară, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Elenă, Confederaţia Elveţiană, Emiratele Arabe Unite, Republica Estonia, Japonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), Statul Qatar, Regatul Suediei, Ungaria și Republica Turcia. În Turcia, cel mai probabil că vor putea deschise 2 SV, deoarece există atât o ambasadă în Ankara, cât și un consulat general în Istanbul.

- în 15 țări urmează a fi deschide două sau mai multe secții de votare și anume în: Belgia, Ucraina, Statul Israel, Polonia, Portugalia, Spania, Irlanda, Canada, Franța , Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Germania, Federația Rusă și Italia.

- în 4 țări, printre care în 2019 a fost deschisă o SV, probabil nu vor fi deschide secții de votare: Croația, Georgia, Finlanda și Principatul Monaco.

- în 4 țări, în care anterior nu au fost deschise secții de votare, Norvegia, Danemarca, Luxemburg și Cipru, ar putea fi  deschise secții de votare.

Citește și: ULTIMA ORĂ // (DOC) Propunerile CEC cu privire la votarea în străinătate. Unde vor fi deschise cele mai multe secții de vot

ADEPT vine cu unele recomandări în adresa Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului legate de clarificarea unor aspecte legale privind criteriile de constituire a secțiilor de votare în străinătate, în adresa MAEIEI – privind reevaluarea și publicarea informațiilor reale cu privire la numărul alegătorilor și locul aflării acestora în străinătate, în baza datelor obținute de către MAEIE de la autoritățile competente ale țărilor de reședință a cetățenilor Republicii Moldova, și nu în baza estimărilor aproximative ale misiunilor diplomatice.

Recomandarea principală în adresa CEC rămâne a fi organizarea unor consultări / dezbateri publice oficiale cu privire la constituirea secțiilor de votare peste hotarele țării, cu implicarea organizațiilor necomerciale specializate în domeniul electoral, partidelor / potențialilor concurenți electorali, organizațiile / grupurile de alegători din diasporă și altor părți interesate. Aceste dezbateri urmează a fi organizate cât de curând, deoarece au rămas zile numărate până la data de 26 septembrie, când CEC urmează să decidă numărul și amplasarea geografică a secțiilor de votare peste hotare”, se menționează în nota informativă.