Sistemul centralizat de încălzire urbană a început să fie utilizat încă din anii 1880 și a avansat semnificativ.

Încălzirea Centralizată Autonomă este mai ieftină, mai economă și mai ecologică pentru populație, comparativ cu alte sisteme instalate individual, inclusiv datorită capacității de cogenerare.

Politicile statului privind securitatea aprovizionării cu energie electrică este esențială pentru o dezvoltare durabilă în viitor, iar Termoelectrica are capacitate de producere atât a energiei termice, cât și energiei electrice. Astfel, adoptarea de noi măsuri pentru reducerea cererii de energie de import este esențială atât pentru economiile țării, cât și pentru limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Curiozități!!!

La nivel European, cogenerarea câștigă tot mai mult teren în țările nordice. Astfel, Danemarca produce 40% din energia sa în mod de cogenerare, urmată de Finlanda cu 35% și Olanda cu 30%. Conform estimărilor, majorarea producerii de energie produsă în cogenerare până la 18% ar permite economii de energie de aproximativ 3% – 4% în consumul total al UE. Aceasta se echivalează cu aprox. 260 mil. tone CO2 evitate.