Șeful Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani a avut o întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch în cadrul căreia a enunțat îngrijorări cu privire la faptul că Tiraspolul își permite să remită sesizări directe în adresa instituțiilor naționale de profil care sunt nedumerite de acest fapt. Chișinăul a cerut intervenția promptă a Misiunii OSCE în vederea convingerii Tiraspolului de a se reîntoarce pe calea corectă, de a reveni în platformele de comunicare agreate anterior și a avea o atitudine respectuoasă față de oficialii și autoritățile publice ale Republicii Moldova.

În cadrul discuțiilor, șeful Biroului a mulțumit pentru contribuția productivă și facilitarea de către OSCE a procesului de definitivare și de atingere a consensului pe textul Declarației Consiliului Ministerial al OSCE cu privire la procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană ce a fost aprobată în data de 03 decembrie curent la Stockholm, Suedia, cu reconfirmearea sprijinului ferm pentru soluționarea conflictului transnistrean în parametrii suveranității și unității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele frontierelor sale recunoscute de comunitatea internațională.

S-a menționat deplina deschidere pentru a avea o conlucrare constructivă pe filiera procesului de reglementare sub egida Președinției în exercițiu polone a OSCE din anul 2022, fiind evidențiat că în comun cu autoritățile Republicii Moldova urmează a fi coordonate și trasate priorități și obiective de activitate viabile.

Totodată, s-a comunicat că partea moldovenească rămâne în așteptarea unor date concrete din partea Tiraspolului care din motive neclare a contramandat mai multe ședințe ale grupurilor de lucru sectoriale propuse de către Chișinău pe parcursul lunii decembrie curent, precum și a fost exprimată speranța că ședința experților din sfera educației va avea loc în data de 17 decembrie curent așa cum s-a convenit recent.

Au fost enunțate îngrijorări în legătură cu comportamentul din ultima perioadă de timp a Tiraspolului care într-o manieră bizară se abate de la formatul stabilit de purtare a corespondenței între cele două maluri ale Nistrului (posibilă în prezent doar în formă neutră, la nivelul oficiilor reprezentanților politici în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană) și remite sesizări directe în adresa instituțiilor naționale de profil care sunt nedumerite în acest sens, fiind solicitată intervenția promptă a Misiunii OSCE în vederea convingerii Tiraspolului de a se reîntoarce pe calea cea corectă, a reveni în platformele de comunicare agreate anterior și a avea o atitudine respectuoasă față de oficialii și autoritățile publice ale Republicii Moldova.