Tiraspolul continuă să politizeze subiectele cu caracter tehnic în ceea ce privește oferirea plăcuțelor de neutre șoferilor din Transnistria: documentarea cetățenilor străini cu ședere în regiune, reînmatricularea autovehiculelor reutilate pentru alimentarea cu gaze, solicitarea plății pentru utilizarea rețelei Internet în punctele din or. Tiraspol și or. Râbnița. Partea moldovenească, la rândul său, a îndemnat spre revenirea la un dialog productiv, axat pe respectarea rigorilor în vigoare și pe evitarea condiționărilor unilaterale.

În continuarea activităților anterioare, astăzi, în format de videoconferință, a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto şi infrastructurii drumurilor, cu participarea experților de profil de la Chișinău și Tiraspol și a reprezentanților mediatorilor și a observatorilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Reprezentanții Chișinăului au reiterat necesitatea oferirii posibilității deservirii solicitanților în baza rândului viu în paralel cu programările preventive pentru a permite procesarea mai multor cereri, au evidențiat că serviciul de eliberare a certificatului de înmatriculare se oferă în regim prescurtat (10 și 20 de zile) și la fel e posibilă prestarea conform tarifului corespunzător în termeni și mai restrânși (de ex.: 5 zile) după evaluarea capacităților tehnologice de resort, au informat despre adaptarea modulelor tehnice pentru a efectua procedura de reînmatriculare a automobilelor a căror proprietar s-a schimbat, au remarcat că vor fi examinate și alte opțiuni de servicii publice ce pot fi prestate în subdiviziunile din stânga Nistrului (preschimbarea permiselor de conducere, procesarea dosarelor de documentare a cetățenilor a căror acte de identitate au expirat ș.a.).

Cu regret, Tiraspolul a conferit conotații politice unor subiecte cu caracter tehnic (documentarea cetățenilor străini cu ședere în regiune, reînmatricularea autovehiculelor reutilate pentru alimentarea cu gaze, solicitarea plății pentru utilizarea rețelei Internet în punctele din or. Tiraspol și or. Râbnița ș.a.), partea moldovenească, la rândul său, a îndemnat spre revenirea la un dialog productiv, axat pe respectarea rigorilor în vigoare și pe evitarea condiționărilor unilaterale.

La insistența Tiraspolului de a iniția elaborarea unui mecanism adițional de documentare cu plăci neutre a autovehiculelor ce prestează servicii de transport comercial de pasageri și de mărfuri, Chișinăul a menționat că discuțiile în cadrul ședinței curente se vor concentra pe mersul implementării Deciziei protocolare din 24 aprilie 2018 și procesul de documentare a mijloacelor de transport necomerciale, precum și a evidențiat în privința categoriilor de transport comerciale din regiune că majoritatea operatorilor sunt înregistrați și au obținut autorizații la organele competente moldovenești, multe automobile dețin plăci „MD”, iar situațiile umanitare și de urgență vor face obiect al discuțiilor din cadrul ședințelor următoare.

Dialogul la nivelul experților de profil va continua și în perioada apropiată.