Oficialii au desfășurat o vizită de documentare în localitățile din raionul Dubăsari unde au fost puși la curent cu problemele de actualitate din aceste localități și cu funcționalitatea instituțiilor primordiale, gimnaziul din satul Ustia și Casa de cultură din comuna Cocieri, fiind evidențiate oportunitățile de promovare a noi proiecte de dezvoltare și de modernizare, cu impact social comunitar.

Gimnaziul din Ustia beneficiază prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021 (Hotărârea Guvernului nr.68/2021) de suport financiar în mărime de 640 mii de lei pentru reparația capitală a acoperișului șarpant al blocului A de studii, care nu a mai fost renovat niciodată în cei 32 de ani de la darea în exploatare.

Un subiect al discuțiilor a constituit circulația pe calea fluvială a feriboturilor Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata” ce asigură conexiunea cu satele amplasate pe platoul Cocieri și reprezintă o sursă strategică de aprovizionare a locuitorilor s. Molovata Nouă, Roghi, Cocieri, Mahala și Corjova cu produse vitale și de primă necesitate. Prim-ministrul Natalia Gavrilița a dat asigurări că în comun cu partenerii externi se întreprind măsuri prompte în vederea procurării unor noi unități plutitoare performante ce vor contribui la fluidizarea și securizarea procesului de transportare a cetățenilor, mărfurilor și autovehiculelor peste r.Nistru, inclusiv în perioada rece a anului.

Problemele actuale pe care le întâmpină veteranii de război din raionul Dubăsari, la fel au figurat pe agenda dialogului cu Premierul, care a remarcat că realizarea și consolidarea politicilor în domeniul protecției sociale și a îmbunătățirii condițiilor de trai ale acestora reprezintă obiective permanente ce vor fi aduse la implementare în vederea garantării drepturilor fundamentale ale veteranilor și acordării asistenței necesare acestora.

De asemenea, în cadrul unei întruniri cu fermieri și agenții economici din raionul Dubăsari, a fost menționat că proprietarii de terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol vor beneficia de un coridor verde prin posturile vamale interne de control și nu vor mai întâmpina dificultăți la transportarea recoltei, în acest sens urmează a intra în vigoare în scurt timp prevederile amendate ale Hotărârii Guvernului nr.792/2004.

Totodată, au fost abordate și potențiale modificări la Regulamentul de subvenționare în agricultură. În acest context, Premierul a subliniat că mecanismul de acordare a subvențiilor în agricultură este în prezent în proces de ajustare astfel ca să fie asigurată maximă transparență, echitate și eficiență.

Vicepremierul Vlad Kulminski a enunțat necesitatea unei conlucrări cu toate autoritățile publice pentru gestionarea eficientă a problemelor existente, precum și a relevat deschiderea Guvernului și a Biroului politici de reintegrare de a oferi sprijin constant în realizarea obiectivelor în comun trasate.